Zemědělský a lesnický výzkum letos opět spolu na jednom místě

Po roce se Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. opět na konci prázdnin zúčastní tradiční mezinárodní výstavy Země živitelka na výstavišti v Českých Budějovicích. Motto již 44. ročníku výstavy zní Cesta zemědělstvím. Navštívit ji můžete ve dnech 24. – 29. srpna.

Lesnický výzkum se zde představí opět v pavilonu T1 společně s dalšími resortními výzkumnými ústavy Ministerstva zemědělství. Kromě VÚLHM, který bude lesnictví a myslivost propagovat po vědecké a populárně-naučné stránce, budou na stánku také zástupci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. je připraven zodpovědět na jakýkoliv zvídavý dotaz, týkající se plevelných rostlin, VÚ živočišné výroby, v. v. i., VÚ, v. v. i., VÚ meliorací a ochrany půdy, v. v. i., VÚ veterinárního lékařství, v. v. i. a VÚ zemědělské techniky, v. v. i.

Tradičně je v rámci agrosalónu Země živitelka zastoupená zemědělská technika, rostlinná a živočišná výroba, lesní a vodní hospodářství, ekologické zemědělství, potravinářská výroba, biostyl, myslivci, rybáři či včelaři.

Země živitelka myslí i na nejmenšího návštěvníka, který si může „zažít zemědělství“ v dětské farmě či v rámci prostředí lesní školy. Také se může vydat na interaktivní stezku napříč areálem či navštívit 3D obří naučnou kopuli, ve které si v rámci unikátních projekcí prohlídne podvodní svět, divokou přírodu, také hvězdy, planety a černé díry a další přírodní jevy, které mu pomohou zase o kousek více porozumět přírodnímu světu. Již tradičně nesmí chybět kulturní doprovodný program, který na-bídne nejen dechovku, ale třeba i rockový koncert.

Země živitelka je největší a nejvýznamnější agrosalón svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. V jeho rámci se každý rok objeví vždy to nejzásadnější a nejzajímavější ze zemědělství a rovněž vývoj, výzkum a jeho expanze do budoucnosti.

Výstava je otevřena každý den od 9 do 18 hodin, poslední den do 17 hodin.

Více informací na http://www.zemezivitelka.cz/