Zásluhou Lesů ČR se do Českého středohoří vrací původní druhy dřevin

Lesy ČR intenzivně pracují na úpravě druhové a prostorové skladby lesa na území Chráněné krajinné oblasti České středohoří v Ústeckém kraji. V důsledku negativních imisních podmínek v severních Čechách byly v 70. letech minulého století vzniklé holiny zalesňovány z dnešního pohledu méně vhodnými dřevinami, například smrkem pichlavým. Protože tyto dřeviny již svoji úlohu splnily, je cílem lesníků státního podniku postupně tento stav upravit výsadbou stromů, které jsou pro krajinu Českého středohoří typické.

V aktuálně řešeném projektu Lesy ČR doplnily skupiny vybraných porostů na ploše cca 35 hektarů výsadbou listnatých dřevin. Kromě klasických druhů jako buk lesní či dub letní šlo třeba i o javor klen, jilm horský, lípu srdčitou nebo třešeň ptačí. Na financování projektu v hodnotě více než 4 miliony korun se kromě Lesů ČR podílí také Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Vlastní nové výsadbě předcházela příprava půdy. Nově založené lesní kultury jsou ochráněny drátěnými nebo dřevěnými oplocenkami a v těsném okolí stromků je ručně ožínána agresivní vegetace, například ostružiní či trávy.

Lesy ČR budou ve výsadbě původních dřevin pokračovat

V následujícím období Lesy ČR v Českém středohoří plánují původní druhy stromů vysadit na ještě větší ploše a to 3920 hektarů. Nový projekt za více než 20 milionů korun bude ukončen v roce 2015.

CHKO České středohoří je jednou z nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v České republice. Rozprostírá se na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. Typické jsou pro ni kuželovité tvary kopců, které jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti. Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. Během staletí se tu působením člověka vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina, typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná množstvím drobných sídel s lidovou zástavbou a vznosnými historickými památkami.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 14. srpna 2012