Zajímavý starší článek o právní problematice skládek v českých lesích

V České republice se v posledních několika letech zlepšila celková situace nakládání s odpady i řešení komplexního odpadového hospodářství…

Jedná se hlavně o zkvalitnění služeb v oblasti nakládání s odpady, možností a dostupností odkládání odpadu. Z těchto důvodů je nepochopitelné, že v současnosti mohou ještě vznikat tzv. ,,černé skládky“, někdy nazývané též divoké, živelné či nepovolené. Jedná se o neoprávněné nakládání s odpady. Situace je o to žalostnější, když tyto černé skládky vznikají na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Více zde:

Zdroj: www.enviweb.cz, 28. prosince 2014