Začíná veřejná konzultace k revizi Hodnocení rizika FSC kontrolovaného dřeva pro ČR

V lednu 2013 bylo mezinárodním ústředím FSC schváleno Hodnocení rizika FSC kontrolovaného dřeva pro Českou republiku (dále jen Hodnocení), které je tak závazné pro všechny relevantní držitele certifikátu FSC. Jedná se o důležitou analýzu především pro dřevozpracovatele míchající FSC certifikovanou surovinu a surovinu bez certifikátu FSC a vlastníky lesů (potenciálních dodavatelů FSC Kontrolovaného dřeva).

Toto Hodnocení je nyní v procesu revize indikátoru 1.4, který odkazuje na Index vnímání korupce od Transparency International, který začátkem prosince tohoto roku překročil hranici 50. Tato hranice dává možnost změnit vyhodnocení indikátoru 1.4 a teoreticky celé kategorie 1.

Podrobnější vysvětlení problematiky, procesů a dopadů najdete zde. Zde je původní a v současnosti závazné Hodnocení s vyznačenými návrhy změn.

FSC ČR zve zájmové skupiny k zaslání komentářů na tomas.duda@czechfsc.cz do 20. ledna 2015. V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat.

Zdroj: www.czechfsc.cz, 19. prosince 2014