Začalo první kolo veřejné konzultace FSC Centralizovaného národního hodnocení rizika

V nedávné době byly zveřejněny první výsledky probíhajícího hodnocení rizika, které jsou určeny k připomínkování všemi zainteresovanými zájmovými skupinami před jeho konečným schválením. Konzultační období končí 2. dubna 2015.

Hodnocení k připomínkování se vztahují na 20 prioritních zemí včetně České republiky, které vyhodnotila organizace FSC International jako nejdůležitější z pohledu dodávek kontrolovaného dřeva. Hodnocení zahrnuje tyto kategorie kontrolovaného dřeva:

  Kategorie 1: Nelegálně vytěžené dřevo
  – Kategorie 2: Dřevo těžené v rozporu s tradičními a občanskými právy
Kategorie 3: Dřevo z lesů, ve kterých jsou sázeny geneticky modifikované stromy

Proč a pro koho je Hodnocení důležité?

V souvislosti s revizí systému FSC Kontrolovaného dřeva, může být hodnocení rizika základem pro dodávky kontrolovaného dřeva, které se řídí revidovaným standardem pro FSC Kontrolované dřevo (FSC-STD-40-005 V3-0).

Hodnocení, které určuje míru rizika, bude využíváno firmami nakupujícími kontrolované dřevo a bude také sloužit jako podklad pro Národní hodnocení rizika, které se vytváří s detailnějším vhledem na národní úrovni. Z toho důvodu je hodnocení důležité pro firmy nakupující kontrolované dřevo, stejně jako pro další zájmové skupiny, které využívají nebo monitorují systém FSC Kontrolovaného dřeva.
Jak je možné předložit připomínky?

Na internetových stránkách k připomínkování naleznete jednotlivá hodnocení pro 20 prioritních zemí, a to zvlášť pro každou ze tří hodnocených kategorií. Každé hodnocení obsahuje indikátory rizika, které bylo ohodnoceno, zdroje informací a samotné vyhodnocení rizika pro každý indikátor (nízké nebo specifikované riziko).

V hodnoceních, která je možné stáhnou, je vyhrazen volný prostor u každého indikátoru, kde mohou zájmové skupiny vložit své připomínky. Například mohou souhlasit s navrženým vyhodnocením rizika nějakého indikátoru nebo s ním naopak mohou nesouhlasit a doplnit relevantní důkazy, které vysvětlí proč je navržené vyhodnocení indikátoru špatné.

Všechny připomínky nebo dotazy posílejte Darren Brownovi na d.brown@fsc.org do 2. dubna 2015. Poté budou využity pro dokončení hodnocení, které bude v červnu letošního roku zasláno ke schválení ústřední organizaci FSC International. Finální znění Hodnocení budou zveřejněny na stránkách FSC a v aktualizované verzi Global Forest Registry.

Související odkazy:

http://ic.fsc.org/consultation-on-the-centralized-national-risk-assessment.777.htm

https://ic.fsc.org/centralized-national-risk-assessment.700.htm

https://ic.fsc.org/controlled-wood.174.htm

Zdroj: www.czechfsc.cz, 10. dubna 2015