Za první pololetí roku 2014 dosáhlo HV Lesů ČR výše 3,911 miliardy korun

Auditované HV LČR za rok 2013: 4,957 miliardy korun

Státní podnik Lesy České republiky hospodařil v prvním pololetí letošního roku s výsledkem 3,911 miliardy korun před zdaněním. „Je určitě potěšitelné, že se Lesům ČR v prvním půlroce ekonomicky dařilo. Do výsledku se pozitivně promítly oproti původním očekáváním přetrvávající příznivé ceny suroviny na trhu. Lesy v naší správě současně nepostihla ani žádná nová významná přírodní kalamita. Svůj podíl na dobrém hospodaření má také realizovaný úsporný program některých režijních nákladů, například právních služeb,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

I přesto, že jde o nejlepší průběžný pololetní výsledek za poslední léta, přistupuje současné vedení Lesů ČR k dané informaci střízlivě. Kromě úsilí o stávající dobrou ekonomickou kondici podniku se totiž management podle Daniela Szóráda soustředí i na systémové aktivity pro zajištění dobré dlouhodobé budoucí ekonomické výkonnosti v souladu s udržitelným rozvojem lesů. Stejně tak management řeší celou řadu dalších významných témat, jakými je například proces vydávání církevního majetku, snaha o určitou podporu regionální zaměstnanosti nebo sociální aspekt podnikem zadávaných lesnických zakázek. „Proto by v současnosti jakékoli predikce našeho letošního celkového HV byly velmi předčasné,“ podotýká Daniel Szórád.

Lesy ČR současně zveřejňují celkový reálný hospodářský výsledek dosažený za rok 2013, který po provedeném auditu činí 4,957 miliardy korun před zdaněním. Letos v únoru se ještě neauditovaný HV pohyboval na úrovni 5,1 miliardy korun. V průběhu auditu však vlivem závěrkových účetních operací (především vytvořením rezervy na pěstební činnost) klesl na úroveň 4,957 miliardy Kč, což po zdanění představuje částku 3,990 miliardy Kč.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 27. srpna 2014