Za 20 let činnosti pomohly záchranné stanice čtvrt milionu zvířat

Národní síť záchranných stanic pro volně žijící živočichy oslavila v loňském roce 20 let své činnosti. Za uplynulé roky se na ně obrátily o pomoc statisíce lidí, kterým nebyl lhostejný osud volně žijících zvířat v nouzi. Také statistika z loňského roku poukazuje na stále větší zájem veřejnosti o život kolem sebe. 
V roce 2018 bylo součástí Národní sítě záchranných stanic 33 subjektů, které spravovaly území celé České republiky. V souhrnném přehledu zvířat evidovaných v rámci Národní sítě bylo zaznamenáno 23781 volně žijících živočichů. To je o 1244 zvířat více, než v roce 2017, ale třeba také o 13289 více než před deseti lety.
Více než třetina loni přijatých zvířat byla mláďata (ať už ptáků – pěvců, dravců i sov – nebo ježčat, ale i srnčat a malých zajíčků, které lidé sbírají zbytečně). Obdobný počet zvířat přijali pracovníci stanic se zraněním. Ta jsou téměř bez výjimky způsobovaná činností člověka (zranění dopravou, nárazy do prosklených ploch, popálení na drátech el.vedení, aj.).
Obrovským úspěchem pracovníků stanic je fakt, že více než polovinu přijatých zvířat je možné navracet zpět do přírody i přesto, že mezi pacienty je spousta zvířat, která se do stanic dostanou již pozdě (laiky po domácku nevhodně odchovávaná mláďata, zvířata se starými zlomeninami, ..),  nebo se zraněními neslučitelnými se životem (popálení ptáci od drátů el.vedení, rozsáhlá zranění po střetu s dopravními prostředky aj).
Na pomyslném žebříčku „oblíbenosti“ stojí dlouhodobě ježci, které lidé sbírají hlavně na podzim a v zimě. V loňském roce záchranné stanice evidovaly 3140. Tento počet představuje pro záchranné stanice náklady spojené s jejich péčí v řádech statisíců korun. Pracovníci stanic se snaží veřejnost přesvědčovat o tom, že i drobnějším ježkům je mnohem lépe v místě výskytu, než v přeplněných ubikacích záchranných stanic, a mohou si „svého“ ježka připravit na zimování pouhým přikrmováním.
Obdobný počet je také přijatých netopýrů různých druhů, kteří vyměnili přirozené úkryty v dutinách stromů či jeskyních za lidská obydlí (půdní prostory, spáry a dutiny panelových domů..). Zvláště v období vyletování mláďat a stěhování na zimoviště netopýři často zabloudí až do bytů a chodeb, odkud pak nejsou schopni najít cestu ven. Zde se pak provádí nezbytné záchranné transfery.
Národní síť záchranných stanic v loňském roce podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství a Lesy ČR, s.p.

Podle tiskové zprávy Českého svazu ochránců přírody, red.

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_mikelaptev