Z pracovního setkání představitelů České biskupské konference a Lesů ČR: k sociální situace pracovníků na předávaném majetku

Ve čtvrtek 21. srpna 2014 se uskutečnilo pracovní jednání mezi Lesy České republiky, s. p. a Českou biskupskou konferencí (ČBK) ve věci jednání o probíhajících církevních restitucích podle zákona č. 428/2012 Sb. V rámci společného jednání byla mimo jiné diskutována otázka možných sociálních dopadů daného procesu pro restitucemi dotčené pracovníky Lesů ČR.

„Rádi bychom novým majitelům vydávaných lesních pozemků nabídli i odbornost a zkušenosti našeho personálu, který o předmětný majetek doposud pečoval,“ uvádí generální ředitel Lesů ČR Ing. Daniel Szórád, Ph.D.

„Považujeme to za přirozené a  budeme k jednotlivým případům přistupovat citlivě a v rámci možností se budeme snažit o využití s majetkem profesně spjatých lesníků,“ dodává generální sekretář ČBK Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D

Obě strany si jsou vědomy významu situace a shodly se na potřebě personální záležitosti průběžně koordinovat.

KONTAKTY

Mgr. František Jemelka
pověřený vedením Tiskového střediska ČBK
Tel.: 220 181 431, 731 625 983
E-mail:  jemelka@cirkev.cz

Zdroj: Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 25. srpna 2014