XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

vyzývají zájemce o účast v soutěži

„XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou“

která se uskuteční ve dnech 17. a 18. června 2016 na Skelné Huti v areálu VLS ČR, s. p., divize Mimoň, aby v termínu do 29. února 2016 zaslali přihlášku do soutěže, a to písemně nebo v elektronické podobě, na poštovní adresu Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6, (k rukám Ing. Pavla Češky) nebo e-mailovou adresu:  pavel.ceska@vls.cz

Do přihlášky uveďte Vaše celé jméno, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo a kategorii, ve které budete soutěžit.

Soutěž je vypsána v následujících kategoriích:

  • Profesionál
  • Junior (do 24 let)
  • Začátečník (závodníci, kteří se dosud neúčastnili dřevorubeckých soutěží nebo mají maximálně dvě účasti na těchto soutěžích)
  • Týmová kategorie (soutěží týmy složené ze tří závodníků)

Účast na soutěži je podmíněna uhrazením startovného ve výši 2 000 Kč na bankovní účet pořadatele.

Podrobné informace o organizaci soutěže a jednotlivých disciplínách budou soutěžícím zaslány nejpozději do 31. března 2016.

Ing. Libor Strakoš, výrobní náměstek

Zdroj: www.vls.cz, 2. února 2016