Výzkum pro udržitelnost evropských lesů

Projekt Noveltree financovaný Evropskou unií vyvíjí genetické techniky pro zlepšení charakteristik stromů v úsilí ochránit budoucnost evropských lesů a zmírnit dopad klimatické změny na ně.

Vědci se učí jak využívat přirozenou variabilitu stromů tak, aby mohly odolávat vlivům klimatické změny.

Dřevařské produkty tvoří významnou část ekonomiky mnoha evropských států. Klimatická změna může postihovat tyto přírodní zdroje jak přímo – změnou modelů počasí, tak nepřímo tím, jak se škůdci a choroby šíří do nových oblastí.

Projekt Noveltree financovaný Evropskou unií vyvíjí genetické techniky pro zlepšení charakteristik stromů v úsilí ochránit budoucnost evropských lesů. Pro tuto studii byly selektovány druhy významné pro různé regiony včetně borovice přímořské (Pinus pinaster), borovice lesní (Pinus sylvestris), smrku (Picea) a topolu.

Malé odchylky v DNA podobných druhů, známé jako „jednoduché nukleotidové polymorfismy“ jsou identifikovány použitím nejnovější technologie genetického sekvencování.

Jakmile jsou tyto jednoduché nukleotidové polymorfismy asociovány s expresí požadovaných charakteristik, jako například odolnost vůči chladu nebo resistence vůči suchu, mohou být využity jako genetické markery.

Aby tým Noveltree pomohl lesním managerům lesů přidat tyto nové znalosti pro využívání v praxi, vytvořil balíček nástrojů pro podporu rozhodování. Šlechtitelské programy jsou navrženy tak, aby vytvářely optimální výsledky, dokonce v případech rozporných cílů. Vliv genetické selekce na produktivitu je také začleňován do oblíbeného modelu simulace lesů. Výzkum Noveltree by mohl pomoci zmírňovat dopad klimatické změny na evropské lesy.

Zdroj: http://www.agronavigator.cz/, 6. října 2011