Výsledek spolupráce Lesů ČR a Českého svazu ochránců přírody: netopýr pobřežní – nově objevený druh

Na západě Čech Český svaz ochránců přírody (ČSOP) každoročně realizuje více než 100 projektů v oblasti ochrany druhové rozmanitosti, na které státní podnik Lesy ČR (LČR) přispívá částkou 1 milion korun. Spolupráce ČSOP a LČR při ochraně biologické rozmanitosti probíhá i v rámci tradičního programu Ochrana netopýrů. Díky projektu, který je v rámci tohoto programu dlouhodobě realizován, byl v Krušných horách objeven i jeden z našich nejvzácnějších netopýrů – netopýr pobřežní. Do té doby byl tento severský netopýr znám jen z několika málo míst na východě republiky.

Cílem programu Ochrana netopýrů je mapování výskytu netopýrů a vrápenců na našem území. Důležitou součástí programu jsou ale také praktické zásahy podporující ochranu těchto vzácných savců. Jde například o ochranou doupných stromů, štol a jeskyní, kde mají netopýři své kolonie, i vyvěšování hnízdních budek.

V letošním roce Český svaz ochránců přírody s podporou Lesů České republiky, s. p. – generálního partnera programu Ochrana biodiverzity – realizuje hned 8 projektů zaměřených na netopýry. Jedním z nich je i dlouhodobý projekt základní organizace ČSOP Kladská s názvem Mapování zimovišť a sledování netopýrů Karlovarského a Plzeňského kraje.

Řešitelům tohoto projektu se už na podzim loňského roku podařil významný objev. U vchodu do staré štoly asi 8 km jihozápadně od Božího Daru v Krušných horách byl při pravidelném monitoringu odchycen samec netopýra pobřežního (Myotis dasycneme). Výskyt tohoto druhu netopýra nebyl až doposud v západních Čechách nikdy zaznamenán. V okolí ochránci přírody jen tuto zimu zkontrolovali celkem 199 netopýřích zimovišť, našli zde 1970 netopýrů 12 druhů, ale ani jednoho netopýra pobřežního. Letošní pokračování projektu ukáže, zda se tento vzácný netopýr na nové lokalitě vyskytl jen náhodou či se zde bude objevovat pravidelně.

Spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) a Lesy České republiky (LČR) je dlouhodobá – letos probíhá již 13. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.

Zdroj:  Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s .p., 8. července 2011