Vyšetřování IT LČR – poskytnutí součinnosti

Do budovy ředitelství státního podniku Lesy ČR v Hradci Králové se dnes v dopoledních hodinách dostavilo několik příslušníků Policie ČR. Po krátké informační schůzce přítomní zástupci Lesů ČR v rámci maximální součinnosti policistům umožnili přístup do několika kanceláří. Prohlídka kanceláří souvisí s vyšetřováním podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti se zadáním veřejných zakázek společnostem dynn a.s. a TIME IMPORT a.s. týkajících se dodávek informačních technologií. První smlouvy s těmito společnostmi byly uzavřeny v září 2008, právní rámec pro zkoumané dodávky informačních technologií položila zadávací řízení vyhlášená v říjnu 2008.

„Jsme připraveni poskytnout Policii ČR veškerou součinnost. Uvítám, pokud budou objasněny veškeré kroky předchozího vedení státního podniku, které mohou v očích policie ČR vzbuzovat podezření z trestného činu,“ říká ekonomický ředitel Ing. Michal Gaube, který je v současné době pověřen vedením státního podniku. Lesy ČR již v prosinci 2012 vydaly Policii ČR na její žádost veškerou dokumentaci k veřejným zakázkám, na základě které byly podepsány smlouvy se společnostmi dynn a.s. a TIME IMPORT a.s.

Pracovní činnosti ředitelství Lesů ČR se dnešní návštěva policistů nijak nedotkla. Pracovníci ředitelství se bez jakéhokoli přerušení věnují své pracovní běžné pracovní agendě.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 21. ledna 2013