Vyjádření ministra zemědělství Mariana Jurečky k předběžným výsledkům výběrového řízení Lesů ČR na lesnické práce 2016 – 2020

Ministr zemědělství Marian Jurečka vydal následující prohlášení k průběžným výsledkům tendru společnosti Lesy ČR na lesnické práce pro roky 2016 – 2020:

Především chci zdůraznit, že médii zveřejněná data nejsou finálními výsledky, jde pouze o informace po otevření obálek, před samotným hodnocením soutěže. Nicméně i z těchto údajů lze vyčíst několik zcela zásadních věcí.

Došlo v prvé řadě k výraznému navýšení počtu zakázek – nově se soutěžilo o 57 jednotek. To přispělo k tomu, že se soutěže zúčastnilo mnohem více firem, než tomu bývalo v minulosti – celkem 39 uchazečů. Mezi přihlášenými je přitom nezanedbatelné množství malých podniků nebo těch firem, které se do tendru Lesů ČR přihlásily poprvé. Tento fakt velmi oceňuji, protože přesně to bylo úkolem, který ode mě dostal generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád při svém nástupu do funkce – tedy aby otevřel lesnické tendry malým podnikům a těm, kteří se dosud do soutěže z různých důvodů nehlásili.

Celkem bylo podáno 425 nabídek, což představuje průměrně 7,5 nabídky na soutěžní jednotku. Společnost Uniles obhajovala lesnické jednotky o původní velikosti 99,6 tis. ha, přičemž v tomto tendru může získat maximálně 75,8 tis. ha, což by fakticky představovalo meziroční ztrátu pozic na lesnických zakázkách o 24,5 %. Oproti tomu se o zakázku ucházely a v některých případech pravděpodobně i uspěly dosud neznámé firmy.

Zdroj: H. Jordán, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství, 15. září 2015