Vojenské lesy a statky meziročně zvýšily o třetinu hrubý zisk

Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR (VLS) dnes ohlásil za uplynulý rok další rekordní auditovaný hospodářský výsledek. Před zdaněním a tvorbou rezerv překonal výsledek hospodaření společnosti hranici 600 milionů korun. Po předloňském výsledku 473,5 milionů, který představoval meziroční nárůst o třicet procent, je to nový rekord v celkové historii společnosti, jižd ruhý v řadě.

„Dosažený výsledek hospodaření před zdaněním, tvorbou a použitím rezerv 602,2 milionů korun je v historii podniku absolutně nejvyšším číslem. Meziroční nárůst tvoří 27 procent, v dvouletém horizontu jde dokonce o 60 procent. Tohoto výsledku jsme navíc dosáhli ve spojení s meziročním poklesem množství realizované dřevní hmoty,“ uvedl ředitel Vojenskýchlesů a statků Josef Vojáček.

Ten dále upozornil, že rekordní hospodaření bylo v roce 2015 z 93 procent tvořeno provozním hospodářským výsledkem, jen 6 procent plnily výnosy z prodeje majetku a jedno procento výsledky finančních operací.

Zlepšení výsledku před zdaněním a tvorbou rezerv o 128, 7 milionů korun VLS dosáhly mimo jiné také díky vyšším výnosům z prodeje dřevní hmoty. V nákladech lesnický podnik šetřil především na spotřebě materiálu, energií i v nákladech za externí služby.

Díky mimořádným ekonomickým výsledkům VLS významně navýšily stav rezerv podniku ze 744 milionů korun na 987 milionů. To je podle ředitele Vojáčka pro aktuální budoucnost strategicky důležité. „Stojí před námi úkoly spojené s pravděpodobnou gradací kůrovcové kalamity, navíc očekáváme výrazné zvýšení nákladů na pěstební činnost, což je důsledek víceletého kalamitního stavu na divizi Lipník nad Bečvou,“ vysvětlil Josef Vojáček.

V souvislosti s optimalizací vojenských újezdů, kterou došlo s počátkem letošního roku k otevření bývalého újezdu na Brdech, ale i dalších rozsáhlých lokalit stávajících vojenských výcvikových prostor, ředitel VLS zdůraznil také připravenost podniku nést část nákladů spojených s transformací těchto území na civilní využití.

„Máme zkušenosti s transformací výcvikových prostor armády na rekreační a turistické lokality a jsme připraveni investovat do turistického rozvoje těchto území. Jako státní korporace spravující veřejný majetek vnímáme veřejnost a zejména místní samosprávy jako naše partnery,“ dodal Josef Vojáček.

Hospodaření VLS ČR v roce 2015:

Výsledek hospodaření před zdaněním a tvorbou rezerv 602 200 tisíc Kč (+ 27 %)

– Celkové výnosy 2 428 730 tisíc Kč (+ 3,4 %)

– Spotřeba materiálu a energie 207 185 tisíc Kč (- 7,6 %)

– Náklady na externí služby 618 256 tisíc Kč (- 5,3%)

Zdroj: http://www.vls.cz, 25. dubna 2016