VLS letos vysadí 11,5 milionů sazenic lesních dřevin

V rámci obnovy lesa vysadí v letošním roce Vojenské lesy a statky (VLS) v šesti lokalitách, které spravují, 11,5 milionů sazenic listnatých a jehličnatých dřevin. Největší část přitom míří do lokality vojenského újezdu Libavá na Olomoucku, ohrožené kůrovcem a suchem. Polovinu veškeré letošní výsadby u VLS přitom tvoří listnaté dřeviny.

Státní podnik letos zalesní 1780 hektarů plochy na šesti lokalitách v Čechách a na Moravě, které spravuje. Na tuto obnovu lesa přitom bude potřeba 11,5 milionů kusů sadebního materiálu. Většinuz nich přitom budou tvořit sazenice listnatých dřevin.

„Zvyšování podílu listnáčů v celkové výsadbě je opatřením na zvýšení stability a přirozené skladby lesů. Průměrné zastoupení listnatých dřevin v lesních porostech u VLS je 25 procent, takže v letošní obnově lesa výrazně překračujeme tento podíl. A ne jen v letošní, trend je obecně v posledních letech vzestupný,“ uvedl ředitel VLS Josef Vojáček.

Téměř polovina sazenic na obnovu lesů u VLS, přes 45 procent, letos zamíří do problematické lokality vojenského újezdu Libavá na Olomoucku. „Milionová armáda“ sadebního materiálu zde v Oderských vrších v předhůří Jeseníků má pomoci s obnovou lesa, který trpí dlouhodobě nedostatkem srážek. „Ty se v regionu projevují od roku 2006, v loňském extrémně suchém roce pak situace vygradovala v kalamitní stav. Původně jsme pro Libavou počítali s výsadbou okolo 4,9 milionů sazenic, v současné chvíli již kalkulujeme s 5,2 miliony,“ uvedl výrobní náměstek VLS Libor Strakoš.

Drtivá většina sazenic na obnovu lesů u VLS přitom pochází z vlastních zdrojů. Pět školkařských středisek VLS letos vypěstuje 9 milionů výsadby schopných prostokořenných a krytokořenných sazenic jehličnatých a listnatých dřevin. Správa lesních školek VLS přitom disponuje nejmodernějšími technologiemi pro produkci sadebního materiálu. „VLS investovaly a rozvíjí moderní technologii pěstování krytokořenného sadebního materiálu metodou, kdy dochází k úpravě kořenového systému, na tzv. vzduchovém polštáři. Prokazuje se, že sazenice lesních dřevin pěstované touto technologií mají výrazně vyšší ujímavost při výsadbě,“ dodal k tomu vedoucí Správy školek VLS Pavel Draštík.

Drtivá většina sazenic pro letošní rok přitom v lesích Vojenských lesů a statků již své místo našla. Do konce června bylo vysazeno ve středočeských Brdech, Doupovských horách na Karlovarsku, jihočeských Boleticích na Šumavě, severočeském Ralsku, na Libavé i v Drahanské vrchovině bezmála 9 milionů sazenic.

Lesy ve správě VLS tvoří cca 5 procent lesních pozemků v České republice, letošní 11 milionová výsadba VLS přitom reprezentuje bezmála desetinový podíl na celkových počtech. V České republice je totiž v průměru každoročně v rámci obnovy lesů vysazeno 123 milionů sazenic. Také díky tomu se dlouhodobě zvyšuje podíl lesů na celkové rozloze republiky. Zatímco za Marie Terezie tvořily lesy 25 procent území, dnes zaujímají 34 procent celkové plochy.

Zdroj: http://www.vls.cz, 3. srpna 2016