Vlci začínají znovuobjevovat Krkonoše

V uplynulých dnech dostala Správa Krkonošského národního parku od místních obyvatel z východních Krkonoš potěšující zprávu o pozorování pětičlenné skupinky vlků.

Naši zoologové ověřili rozhovorem s pozorovateli, že se s vysokou pravděpodobností skutečně jednalo o skupinku těchto kriticky ohrožených zvířat, která kdysi byla v Krkonoších doma, až do roku 1842, kdy byl poslední krkonošský vlk zastřelen.

Vlci tvořili skutečně až do poloviny 19. století nedílnou součást krkonošské fauny a fungovali tu jako přirození regulátoři stavů zvěře, ale i menších predátorů. V roce 1400 se uvádí hojný výskyt vlků v Obřím dole, s postupující kolonizací hor ovšem začalo být vlkům ouvej. V 17. století uvádí setkání s vlkem několik pocestných, přecházejících Krkonoše. Na slezské straně hor byla skolena vlčice se sedmi vlčaty v roce 1761. Poslední vlk byl na české straně skolen v roce 1842 a na severní, slezské, v roce 1810. Později k nám přebíhali vlci v zimě z východu z Polska, Beskyd a Karpat. Po druhé světové válce byla tu a tam hlášena pozorování vlků, ovšem vesměs šlo spíše o záměnu se zatoulanými či zdivočelými psy.

Úspěšný návrat vlků do relativně nedaleké Lužice (viz například článek na serveru Ekolist.cz) dával naději, že v příštích letech budeme mít šanci zaznamenat znovu přítomnost vlků i v našich nejvyšších horách. „Jeden z prvních ‚průzkumníků‘ se k nám vydal, opět do východních Krkonoš, v podzimních měsících roku 2011. A tentokrát, zdá se, byla návštěva početnější. Musím přiznat, že při hustotě osídlení a návštěvnosti Krkonoš bych ještě před dvěma lety něčemu takovému nevěřil. Vypadá to ale, že se naděje stala skutečností,“ říká zoolog Správy KRNAP Jiří Flousek.

Zatím je předčasné spekulovat, zda se vlci vrátí do Krkonoš v budoucnu natrvalo, či zůstane jen u podobných náhodných návštěv osamělých jedinců či malých skupinek. Jisté však je, že lidé se rozhodně nemají čeho obávat. „Chovatelé, kterým by vlci způsobili škodu na zvířatech, mají ze zákona právo na náhradu škody. A raději než Červenou Karkulku bratří Grimmů doporučuji těm, kdo chtějí něco vědět o vlcích, číst knížku Farleyho Mowatta Nedělejte poplach,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Zdroj: http://www.krnap.cz/, 27. září 2012