Vláda schválila plán udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“

Vláda schválila obsáhlý dokument Česká republika 2030. Jde o strategický rámec, který v duchu udržitelného rozvoje stanovuje dlouhodobé cíle. Mimo jiné má vést k dobrému vládnutí, k odolným ekosystémům a globálnímu rozvoji. Tematicky Česká republika 2030 navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, který vláda schválila v roce 2010.

Více než stostránkový dokument zmiňuje obsáhlou paletu témat, která je potřeba zlepšit či změnit a celou řadu cílů. Z dokumentu vybíráme jakýsi letmý výčet témat. Česká republika 2030 má i vlastní web.

Česká republika 2030 hovoří o nutnosti zachovat na našem území životaschopné populace původních druhů. Má k tomu přispět obnova přírodních stanovišť a ponechání ploch se zachovalou přírodou vlastnímu vývoji. Samovolnému vývoji mají být ponechány i dříve využívané pozemky pro potřeby zemědělství, těžby nerostných surovin, průmyslu, dopravy nebo obrany. K ochraně ekosystémů v zahraničí má vést podpora spotřeby domácích surovin.

V dokumentu se hovoří o šetrnějším hospodaření s dešťovou vodou, o zpomalení jejího odtoku z krajiny. Mělo by také dojít k revizi stavu a opodstatněnosti odvodňovacích systémů.

Půdy, které se kvůli podmáčení, velkému sklonu nebo malé hloubce nehodí k zemědělství, by se měly zalesnit či převést na louky, mokřady či jiné přírodní prvky.

Velké lány by se kvůli ochraně proti erozi měly rozčlenit na menší celky a zároveň by se na ně měly vrátit dělící prvky v podobě remízků. Kvůli ochraně kvality půdy, ale i kvůli zadržení vody v krajině i zachytávání uhlíku by se v půdě měl zvyšovat podíl organické složky.

Skladba lesů by se měla proměnit víc k přirozené druhové a věkové skladbě, čímž se zlepší stabilita lesů.

Více informací je uvedeno v podrobném článku zde: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-schvalila-plan-udrzitelneho-rozvoje-ceska-republika-2030

Zdroj: http://www.ekolist.cz

Ilustrační foto: 123 RF Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_drakodav