Vědecko – vzdělávací projekt ptáci on-line přiblíží vědeckou činnnost a dění v přírodě

Jedinečné záběry z ptačích domácností budou brzy moci sledovat nejen vědci, ale i zájemci z řad veřejnosti, žáci a studenti se zájmem o ptáky, ale také senioři v domovech důchodců z celé České republiky. Česká zemědělská univerzita spouští (v testovacím režimu) webovou aplikaci www.ptacionline.cz, která zpřístupňuje data z tzv. inteligentních ptačích budek. Díky tomuto projektu se kdokoli bude moci zapojit zábavnou formou do sledování ptáků a podílet se na vědecké práci.

Ve spolupráci ornitologů z Fakulty životního prostředí ČZU a techniků z ČVUT vznikla již v roce 2014 unikátní ptačí budka vybavená zařízením k monitorování sýce rousného. „Zjistili jsme, že naprostou většinu potravy obstarává samec, zatímco samice inkubuje vejce a stará se o mláďata. Dlouhodobé sledování ale přineslo i další poznatky o chování těchto sov. Například samec vždy předává samici potravu ze zobáku do zobáku. Nikdy ji jen tak nepohodí. Samice si pak kořist velmi pečlivě rovná. Množství a složení potravy pak ovlivňuje další strategie chování tohoto ohroženého druhu. V momentě když samec přináší dostatek potravy, samice předčasně opustí hnízdo, aby zahnízdila v téže sezóně ještě s jiným partnerem. Naopak samec je schopen hnízdit současně s několika partnerkami,“ popisuje hlavní koordinátorka projektu Ing. Markéta Zárybnická, Ph.D., z Fakulty životního prostředí ČZU.

Tuto budku nyní vědci modifikovali pro sledování chování běžných druhů pěvců, kteří žijí v blízkosti lidských sídel, aby se do monitorování mohla zapojit co nejširší veřejnost. Díky webové aplikaci www.ptacionline.cz se žáci během výuky mohou podívat, jak spolu ptáci komunikují, čím se krmí, jak pečují o mláďata. „Například studenti základních a středních škol mohou videozáznamy a biologická data z jednotlivých budek využívat pro vlastní studentské práce. Na druhé straně seniorům v domovech důchodců umožní smysluplné trávení volného času,“ říká prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. z Fakulty životního prostředí ČZU. Budky jsou uzpůsobené pro špačky, sýkory, rorýse…

Dvacet pět takových chytrých budek je nyní instalováno v areálech základních škol a gymnázií, záchranných stanic, dendrologické zahrady, Kroužkovací stanice NM, soukromých uživatelů, v areálu Ministerstva životního prostředí ČR a také v kampusu ČZU. Odborníci z ČZU mají vizi rozšířit počet budek až na dvě stovky. Další rozšíření projektu by vědcům přineslo další cenná data a také povzbudilo zájem žáků, studentů a dalších zájemců o chování ptáků a životní prostředí vůbec. Technické vybavení budek ovšem není laciné. Každá budka obsahuje počítač, jednu nebo dvě kamery, optická čidla, senzory teploty a osvětlení. Úspěšná realizace projektu vyžaduje také značné pracovní úsilí ze strany organizátorů projektu, programátorů, správce serveru a techniků.

Proto se vědci obrátili dopisem na ministerstva s žádostí o spolupráci. „Vzhledem k vysokému vědecko-vzdělávacímu potenciálu, který v projektu spatřujeme, bychom jej rádi realizovali v celostátním měřítku. Chytrou ptačí budku bychom připravili a zapůjčili dalším základním a speciálním školám, gymnáziím i veřejným a zájmovým organizacím, které by se do projektu zapojily prostřednictvím podpory hnízdění ptactva a jeho monitorování na svých pozemcích. Plánujeme sledovat nejméně pět ptačích druhů v době hnízdění od dubna do července po dobu tří až pěti let,“ píše se v dopise, který je adresován Ministerstvu životního prostředí, ale také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu zemědělství či Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Na vývoji chytré ptačí budky se společně podílely Fakulta životního prostředí ČZU, Centrum Informatiky, Robotiky a Kybernetiky ČVUT v Praze a firma ELNICO, s.r.o. Webové stránky Ptacionline.cz byly vytvořeny ve spolupráci s IT odborníky z Provozně ekonomické fakulty a dalších součástí ČZU.

Více informací o projektu naleznete na www.ptacionline.cz.

Foto: http://all-free-download.com/free-photos/download/animal_beak_bird_269924.html

Zdroj: www.agris.cz, 21. dubna 2016