Vědci končí ve vedení parku Šumava

Šestnáct z jedenadvaceti členů vědecké sekce Rady Národního parku Šumava včera rezignovalo na své funkce. Hlavním důvodem je záměr nového šéfa šumavské rezervace Jana Stráského snížit počet vědců o polovinu a uvolněná místa obsadit dalšími zástupci krajů, obcí či podnikatelské sféry. Vědci považují tento krok za snahu zbavit se jakékoliv odborné oponentury při rozhodování o způsobu ochrany přírody na Šumavě.

 Stráský se rozhodl snížit počet členů rady parku z 53 na 45, přičemž na vědce by zbylo maximálně devět míst. Dosud byla rada rozdělena do dvou sekcí – vědecké a regionální. Vědeckou část reprezentovalo 20 přírodovědců, regionální část zástupci obcí, krajů, horské služby a podnikatelů. „Tuto myšlenku rozdělení na sekce už zákon nezná a já sekce nechci vytvářet. Bude to jednotná rada,“ uvedl Stráský.

 V nové radě by měl podle něj fungovat maximálně devítičlenný tým vědců.Předseda Sdružení národního parku Šumava Jiří Hůlka přitom tvrdí, že odpor vědců proti obměně rady nechápe. Podle něj je podobný systém úspěšně použit v sousedním parku Bavorský les.

 Stráský podle něj postupuje striktně v souladu se zákonem, který mu ukládá delegovat do rady zástupce obcí a krajů. „Pak si může ještě přizvat vědce jako poradní sbor, to už ale záleží na něm,“ uvedl Hůlka. Současná rada rozdělená na vědeckou a regionální sekci podle něj prakticky nepracovala, protože vědci dokázali často zablokovat veškeré požadavky samosprávy.

 Jakub Hruška, dosavadní předseda vědecké sekce Jakub Hruška ale z obstrukcí obviňuje právě obce. Ekologičtí aktivisté jsou však přesvědčeni o tom, že Stráský likviduje vědecký dohled nad národním parkem Šumava ve prospěch nejrůznějších podnikatelských lobby a zájmových skupin.

 Zdroj: Lidové noviny, 8. března 2011, autor: M. Kerles