Vánoční stromky do popelnic nepatří

Vánoční stromky do popelnic nepatří ReediceVánoční stromky, které se začínají odstrojovat na Tři krále, se dají využít pro výrobu tepla i elektrické energie. Ve Vídni jich tak zpracují na 600 tun, v Praze se počítá se 300 000 kusy. Pražské služby proto obyvatele hlavního města nabádají k tomu, aby vánoční stromky nedávali do popelnic nebo kontejnerů, ale odložili je vedle nich.

Vyhozené vánoční stromky do běžných popelnic nepatří, protože tím snižují jejich kapacitu. Pražané je mají odložit vedle nádoby či kontejneru na směsný odpad, vánoční stromky mohou také odvést do sběrného dvora či kompostárny. Vánoční stromky ale nepatří k nádobám na papír, plast a sklo, ani k popelnicím umístěným v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se musí nádoby vynášet před dům. V takovém případě patří stromy před dům na místo, kde zastavují popelářské vozy.

„Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem jsou odváženy při pravidelném svozu až do konce února,“ uvádí tisková mluvčí Pražských služeb Miroslava Egererová.

Uschlé vánoční stromky se mohou teoreticky využít i při kompostování, to ale podle Pražských služeb není v praxi možné. „Vzhledem k tomu, že na nich mnohdy zůstávají háčky či hliníkové pásky, musí se stromky odvážet do spalovny,“ říká mluvčí Egererová. Ze stejného důvodu nedoporučuje ani odnášení vánočních stromků do lesa. Háčky z vánočních ozdob by mohly ublížit lesním zvířatům, která by mohla stromky okusovat.

Podobně jako Pražské služby vánoční stromky využívají ve Vídni. Zdejší elektrárna na lesní biomasu Simmering zpracuje více než 600 tun vánočních stromků. Jedličky a smrčky tak dodávají ekologicky šetrnou energii do 90 000 vídeňských domácností, sdělila Ekolistu Magdalena Kordová z kontaktní kanceláře města Vídně.

Obyvatelé Vídně mají k dispozici 470 sběrných míst, kde mohou vánoční stromky odevzdat, a to do 16. ledna. Objem elektřiny vyrobené ze sebraných stromků tak může pro ilustraci zásobit v průběhu jednoho celého dne 75 000 vídeňských domácností a teplem 15 000 domácností. Před šesti lety bylo takto využito 340 tun vánočních stromků.

O vhodném způsobu, jak naložit s vánočními stromky v jiných městech, se informujte na místním úřadě či u firmy zajišťující svoz odpadů.

Zdroj:

http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/vanocni-stromky-do-popelnic-nepatri,

26. prosince 2011, autor: Hugo Charvát