V úspěšném hospodaření Lesy ČR nadále pokračují

HV za leden-srpen: 2, 081 miliardy korun

Hospodářský výsledek Lesů ČR za leden – srpen 2010: 2,081 miliardy korun. Nastavený optimalizační program, jehož cílem je zvýšení efektivity chodu celého podniku se tak pozitivně odráží i ve výsledcích hospodaření v průběhu letošního roku, i když Lesy ČR průběžně hradí náklady na odstraňování následků letošních povodní a větrných kalamit.

„Naším cílem je dosahovat velmi dobrých hospodářských výsledků. Proti minulým letům je pozitivem, že došlo k oživení cen dříví, které stoupají. Nadále pokračujeme v ochraně lesa před kůrovcem, účinná prevence se projevuje v podstatně sníženém objemu kůrovcem napadeného dříví a patřičnou pozornost věnujeme i výsadbě nových stromků a pěstební činnosti jako celku. Stejně jako ostatní ekonomické subjekty, musíme i my velmi pečlivě zvažovat veškeré náklady a investovat pouze v těch nejdůležitějších oblastech, přičemž na prvním místě je péče les,“ podotýká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Zdroj: Tiskový mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík