V Praze se otevře první naučná audiostezka po památných stromech

V sobotu 18. října bude v rámci oslav Dne stromů slavnostně otevřena první pražská audiostezka po památných stromech. Zájemcům představí významné stromy Prahy 12. Dozví se například, u kterého dubu se natáčela scéna z pohádky Třetí princ. S texty o stromech, které jsou pamětníky událostí uplynulých stovek let a přitom si jich lidé nevšímají, pomohl dendrolog a odborník na památné stromy v Praze Aleš Rudl.

Audiostezka má 6 zastavení, na kterých se kolemjdoucí mohou zaposlouchat do historie a zajímavostí o stromech na trase. „Stačí mít k tomu jen „chytrý“ mobilní telefon. Po načtení QR kódu na tabulce nedaleko stromu se spustí příslušná audionahrávka. Z ní se dozvíte informace o daném stromě,“ vysvětluje jeden z tvůrců stezky Aleš Rudl.

Stezka začíná v pražských Cholupicích a vede zdejším přírodním parkem. Prvními stromy na trase jsou hraniční duby na okraji přírodní památky Cholupická bažantnice. To jsou také zároveň nejmohutnějšími stromy na trase. Nejzajímavějším a nejfotogeničtějším stromem na stezce je podle Hnutí Brontosaurus dub letní v polích mezi Točnou a Cholupicemi. „Je natolik pohledný, že si ho vybral i režisér Antonín Moskalyk do své pohádky Třetí princ,“ upozorňují. Osmikilometrová trasa končí v Komořanech, naproti zámku u lípy, která dříve patřila do jeho zahrad.

V sobotu 18. října, kdy bude stezka oficiálně otevřena, bude okolí stromů patřit hrám. „U každého památného stromu budou pro děti připravené soutěže, které jim hravou formou přiblíží život stromu a čím jsou dřeviny důležité pro přírodu i pro člověka,“ popisuje spoluautorka stezky Irena Oupicová. Součástí trasy bude i výstava obrázků dětí ze škol v Praze 12 na téma Příběh stromu. Na zábavnou trasu se mohou děti vydat mezi 10. a 14. hodinou od hospody U Čámrse v Cholupicích. Pro nejmenší připravili dobrovolníci zkrácenou čtyřikilometrovou trasu do Točné.

Nápad vytvořit netradiční naučnou stezku se zrodil před rokem v hlavách mladých dobrovolníků z Hnutí Brontosaurus, kteří spojili své síly s odborníkem na památné stromy v Praze Alešem Rudlem. Akci podpořila grantem Městská část Praha 12. Plánek trasy se zastaveními a všechny audionahrávky pro naleznete na internetových stránkách www.prazskestromy.cz.

Inspirací pro pražskou trasu byla stromová audiostezka v Brně. Tu Hnutí Brontosaurus otevřelo před 2 lety. Audiostezky mají na rozdíl od tradičních naučných stezek výhodu v tom, že v terénu jsou nainstalované jen malé tabulky se základními údaji a QR kódem, místo neruší žádné velké tabule s textem. Zatímco návštěvník poslouchá dostupné informace, může se tak nerušeně kochat pohledem na pozoruhodné stromy nebo je fotografovat.

„V Praze je na 200 památných stromů, měli jsme z čeho vybírat. Již teď máme vytipované další trasy, na kterých bychom rádi realizovali audiostezku, pokud tento pilotní projekt bude mít u lidí úspěch,“ dodává Irena Oupicová.

Den stromů se tradičně slaví 20. října. Celorepublikové stromkové slavnosti probíhaly už na začátku 20. století, narušil ji však komunistický režim. V současnosti se svátek stromů slaví ve více než 50 zemích světa. Liší se však jeho načasování.

Zdroj: www.ekolist.cz, autor:zv, 15. října 2014