V Budějovicích oslaví 100 let českého zemědělství a zasadí lípu

V duchu oslav 100. výročí českého zemědělství se ponese letošní mezinárodní výstava Země živitelka. Již po 45. ji bude hostit výstaviště v Českých Budějovicích. Letos začne ve čtvrtek 23. srpna a skončí v úterý 28. srpna. Své zastoupení zde bude mít jako tradičně i lesnický výzkum.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., se opět představí na společném stánku v pavilonu T1 s dalšími rezortními organizacemi ministerstva zemědělství. Kromě VÚLHM, který představí lesnictví a myslivost po vědecké a populárně-naučné stránce, budou na stánku také zástupci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. je připraven zodpovědět na jakýkoliv zvídavý dotaz, týkající se plevelných rostlin, VÚ živočišné výroby, v. v. i., VÚ, v. v. i., VÚ meliorací a ochrany půdy, v. v. i., VÚ veterinárního lékařství, v. v. i. a VÚ zemědělské techniky, v.v.i.

Na počest společné historie bude u příležitosti Národních dožínek, které jsou každoročně součástí Země živitelky, zasazena lípa. Slavnost Národních dožínek se uskuteční v sobotu 25. srpna od 10 hodin. Návštěvníci se na výstavišti seznámí nejen s historickými stroji, jako jsou revoluční motorové pluhy Praga K a Exelsior, historické traktory a kombajny, ale i s nejmodernější technikou v podobě samořiditelných traktorů.

Výstaviště České Budějovice očekává 110 tisíc návštěvníků, kteří si na 15 hektarech výstavní plochy prohlédnou stánky více než 550 vystavovatelů z více než 20 zúčastněných zemí. Výstava je otevřena každý den od 9:00 do 18:00 hodin, poslední den do 17 hodin. Více informací na http://www.zemezivitelka.cz.