V 17. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova rozdělí Ministerstvo zemědělství téměř 1,6 miliardy korun

Příjem žádostí o dotaci v 17. kole Programu rozvoje venkova bude probíhat od 17. do 23. 10. 2012. V tomto kole bude rozděleno přibližně 1,6 miliardy korun. Nejvíce peněz půjde na podporu cestovního ruchu, na investice do lesů a na pozemkové úpravy.

„Zhruba 1,6 miliardy korun půjde na investice do lesů, na pozemkové úpravy, využívání poradenských služeb, obnovu lesního potenciálu po kalamitách a na podporu společenských funkcí lesů. V tomto kole budou zájemci také moci žádat o dotace na cestovní ruch a na realizaci projektů spolupráce místních akčních skupin,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Žádosti se budou přijímat od 17. do 23. října 2012. Poslední den příjmu žádostí, tj. 23. 10., musí být konečná verze Žádosti o dotaci, kterou žadatel odeslal prostřednictvím Portálu farmáře, doručena osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou na RO SZIF do 15:00 hodin. V případě opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce probíhá příjem žádostí na CP SZIF a v poslední den končí příjem žádostí v 16:30.

Příjem žádostí v 17. kole se bude týkat opatření:

I.1.2 Investice do lesů, na které je celkem přiděleno 446 milionů korun.

I.1.2.1 Lesnická technika (113 milionů korun)

I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (180 milionů korun)

I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (153 milionů korun)

I.1.4 Pozemkové úpravy (277 milionů korun)

I.3.4 Využívání poradenských služeb (71 milionů korun)

II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, na které je celkem přiděleno 190 milionů korun

II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (148 milionů korun)

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (42 milionů korun)

III.1.3 Podpora cestovního ruchu (553 milionů korun)

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (alokaci finančních prostředků stanovují Místní akční skupiny)

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (58 milionů korun)

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 17. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova. Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 17. kolo příjmu je uveden v příloze.

Zdroj: K. Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe, 9. října 2012