Tendry na lesnické činnosti prováděné od r. 2016 vyhlásí Lesy ČR v červnu

V polovině června podnik vyhlásí tendry na lesnické činnosti prováděné od roku 2016. Parametry zadávací dokumentace lesnických zakázek představili 21. května v Hradci Králové zástupci podniku Lesy ČR obchodním partnerům i odborné veřejnosti lesnicko-dřevařského sektoru.

Tendry vypisované na pět let se budou týkat 57 smluvních územních jednotek a 5,4 milionů metrů krychlových dříví. Hodnota zadávaných lesnických prací by měla dosáhnout 2,7 miliard korun. Smlouvy na komplexní činnosti jsou připraveny pro 36 smluvních územních jednotek. Smlouvy na těžební činnost budou aktuální pro čtyři územní jednotky a sedmnácti dalších jednotek se budou týkat smlouvy na pěstební činnost. „Vytvořili jsme malé územní jednotky. V rámci lesní správy by měly být průměrně tři. Chceme zachovat stabilitu trhu a zvýšit konkurenceschopnost malých a středně velkých firem, jak je uvedeno v Koncepci strategického rozvoje podniku,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Nově bude například zaveden ceníkový kód “kůrovcové dříví“. Motivem této změny je přimět obchodní partnery odvézt z lesa dříví napadené kůrovcem co nejdříve. „Tendry se netýkají oblastí nejvíce napadených kůrovcem, tedy severní a střední Moravy. Budeme tedy čekat na dílčí reakce a zkušenosti,“ pokračoval generální ředitel Szórád.

Nastavením parametrů lesnických zakázek, jejich sociálních aspektech, korektnosti smluvního rámce, podpoře tuzemského zpracování dřevní hmoty a dopadech změn ekonomického prostředí do cen, tedy indexace, se zabývaly čtyři pracovní skupiny tvořené zástupci podniku, Ministerstva zemědělství, Asociace lesnických a dřevařských podniků, Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR, Mendlovy univerzity a dalších odborných subjektů. Jejich výstupy jsou zahrnuty do zadávací dokumentace připravovaných lesnických tendrů. „Více než stostránková smluvní dokumentace byla mimo jiné sloučena do jednoho souboru. To by mělo potenciálním smluvním partnerům usnadnit orientaci,“ zmínil obchodní ředitel podniku Radovan Srba. Všechny pracovní skupiny se budou setkávat i nadále. „Tím, že diskutujeme v širokém plénu, se podnik stává pro své obchodní partnery čitelnější,“ vysvětlil Daniel Szórád.

Zdroj: E. Jouklová, Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p., 21. května 2015