Tendry Lesů ČR budou mít v roce 2013 upravená pravidla. Při jednání u kulatého stolu se na tom shodli zástupci lesnických a dřevařských organizací, Ministerstva zemědělství a Lesů ČR.

Změnit by se měl způsob stanovení ceny, za kterou budou Lesy ČR prodávat dřevo lesnickým společnostem. Lesy ČR budou využívat současný index průměrných cen surového dřeva vydávaného Českým statistickým úřadem. Novinkou je, že vždy po vyhlášení nového indexu za předchozí čtvrtletí budou Lesy ČR zpětně započítávat tuto změnu smluvním partnerům. Firmy by pak buď dostaly od Lesů ČR zpět přeplatek, nebo by naopak doplácely.

„Zpětné vyúčtování podle čtvrtletních indexů Českého statistického úřadu hodnotili kladně všichni, kteří se jednání u kulatého stolu zúčastnili, tedy zástupci Ministerstva zemědělství, Lesů ČR i lesnických a dřevařských organizací. Vznikne ministerská pracovní skupina, která připraví nový index tak, aby co nejlépe reagoval na změny cen na trhu s dřívím,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Účastníci diskuse se také domluvili, že smluvní partneři budou muset povinně prodávat přes komoditní burzu jen 5 až 10 % dřeva. V současnosti musí firmy prodávat na veřejném trhu pětinu.

„Vycházeli jsme z našich zkušeností z tendrů v předchozích letech, které chceme využít ke zlepšení spolupráce s lesnickými společnostmi. Proto bychom například chtěli zvýšit množství dřeva prodávaného nastojato z 10 % až na 20 % z celkového objemu těženého dřeva,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Zdroj: K. Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe, 16. března 2012