SVOL: 1. kolo příjmu žádostí na lesnická projektová opatření PRV

SVOL připravil pro vlastníky a správce lesních majektů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství dva odborné semináře „1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020„, které se konají v těchto termínech:

středa 5. srpna 2015 – kongresový sál, zámek Křtiny, Křtiny 1

čtvrtek 20. srpna 2015 – Rytířský sál, zámek Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických 1

Semináře se budou podrobně zabývat pravidly projektových lesnických opatření 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, a administrací žádostí.

Bližší informace zájemci naleznou zde:.

Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, jsou v současné době téměř dokončena a jejich schválení a zveřejnění proběhne dle informace Ministerstva zemědělství v druhé polovině července 2015.

První kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 proběhne v druhé polovině září 2015. Žádosti budou zájemci o dotaci podávat podobně jako v minulém programovacím období prostřednictvím Portálu farmáře na www.szif.cz

Zásadní změny v základním nastavení dotací PRV 2014-2020 oproti předchozímu období:

– hodnocení finanční zdraví žadatale – u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč
povinnost žadatele/příjemce dotace doložit výsledky výběrového/zadávacího řízení k podpisu Dohody o poskytnutí dotace
stavební povolení je možné doložit až před podpisem Dohody o poskytnutí dotace, a to jako platné a pravomocné.

Zdroj: www.svol.cz, 16. července 2015