Stromem roku 2011 je JILM

Stromem roku 2011 je JILM V rámci svých výchovných a vzdělávacích aktivit vyhlašuje státní podnik Lesy České republiky již řadu let jednu dřevinu, kterou v daném roce přibližuje široké veřejnosti. Pro letošní rok byl tzv. stromem roku vybrán JILM.

Typickým znakem všech jilmů je nepravidelný tvar listů. Jilmy kvetou brzy na jaře, ještě před olistěním. Jejich plodem je křídlatá nažka, která zakrátko dozrává a je schopna velmi rychle a masově vyklíčit. Přesto jsou jilmy jedněmi z našich nejvíce ohrožených lesních dřevin, a to díky tzv. grafióze – chorobě působené houbou Ophiostoma ulmi s. l. Tato choroba, zvaná též „holandská“, zdecimovala v průběhu 20. století během dvou pandemií populace všech jilmů na celé severní polokouli. V důsledku toho dnes jilmy tvoří jen nepatrný podíl v zastoupení našich lesů (0,02 %).

Lesy ČR proto věnují jilmům velkou pozornost. Významně se podílejí na jejich záchraně a reprodukci. Ta je součástí všech hlavních odborných koncepcí podniku, tedy „Programu trvale udržitelného hospodaření v lesích“, „Programu 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu“ i nově vydané „Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u LČR na období 2010 – 2019“. Podnik mimo jiné obhospodařuje 13,56 ha semenných sadů jilmů, určených k produkci osiva a jeho následného využití v obnově lesů.

Jilmy mají kvalitní kruhovitě pórovité vláknité dřevo, někdy s tmavým jádrem, které je velmi pevné, houževnaté, dobře ohebné, nesnadno se štípe. V příčném řezu je dobře odlišitelné, neboť kruhovité póry jsou v letním dřevě výrazně vlnité. Dřevo je velmi odolné proti vodě. Proto se ve středověku používalo na vodní stavby. Využívalo se také v nábytkářství, zejména k výrobě ohýbaného nábytku, dýh a parket. Pevné lýko se v této souvislosti používalo na různé úvazy a výplety. Dnes je jilm díky svému nízkému zastoupení hospodářsky využíván minimálně. Jilmy se však pro svůj charakteristický vzhled často vysazují v zahradách a parcích.

Na našem území se vyskytují tři druhy jilmů – jilm horský (Ulmus glabra), jilm habrolistý (Ulmus minor) a jilm vaz (Ulmus laevis).

Jilm horský (Ulmus glabra) má značné nároky na vláhu a nesnáší proschnutí půdy v letním období. Jeho typická stanoviště jsou na prameništích, suťových stráních a na půdách s vysokou hladinou spodní vody. V nižších polohách roste na vlhkostně příznivějších stinných svazích a v údolích. Nejvíc mu vyhovují minerálně silné, hluboké, svěží až vlhké půdy, obohacené dusíkatými látkami z organického opadu.

U jilmu habrolistého (Ulmus minor) se rozlišuje lužní ekotyp požadující vysokou hladinu spodní vody a snášející dobře záplavy a ekotyp lesostepní, který snese vysýchající mělké půdy, jsou-li dostatečně živné. Tento ekotyp někdy vytváří na svých větvích typické podélné korkové lišty.

Jilm vaz (Ulmus laevis) upřednostňuje stanoviště s vysokou hladinou spodní vody, snáší krátkodobé záplavy, ale dovede přežít i tam, kde půda v létě vyschne, ztvrdne a popraská. Je vázán na hluboké živné půdy obohacené dusíkem. Jedná se o statný strom se svalcovitým, štíhlým kmenem a s otevřenou, nepravidelnou, široce klenutou korunou. Na kmeni jsou hojné výmladky (tzv. „vlky“) a boule a na bázi kmene výrazné ploché kořenové náběhy. Dosahuje výšky 30 – 35 m, průměru kmene přes 1 m a dožívá se nejvíce 400 let. Kůra je šedohnědá, zvláště u starších stromů hluboce rozbrázděná.

Zdroj: Tiskový mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík