Tag Archives: vnímání lesa

Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají vypadat a jak se v nich má hospodařit

Česká veřejnost vnímá lesy v širokých souvislostech ochrany životního prostředí, současně si je vědoma důležitosti produkční funkce lesů. Vyplývá to z výsledků zkoumání postojů veřejnosti k hospodaření v lesích České republiky. Průzkum letos provedl Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Šetření je součástí aktivity Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání v programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů.