Tag Archives: perlorodka

Perlorodky v Novohradských horách

Několik desítek chráněných perlorodek bylo vypuštěno do řeky Malše v Novohradských horách. Mají posílit česko – rakouskou populaci tohoto vzácného mlže. Perlorodka patří mezi zvláště chráněné druhy nejenom u nás a současná česká populace čítající asi 10 tisíc perlorodek je jen zlomkem původního počtu ze začátku 20. století.