SRS vymezila území s výskytem žlabatky a nařídila v nich rostlinolékařská opatření

Státní rostlinolékařská správa vydala obecně závazný právní předpis ve formě Nařízení Státní rostlinolékařské správy, v němž vymezila území s výskytem žlabatky Dryocosmus kuriphilus, v nichž jsou prováděna opatření proti šíření tohoto nebezpečného škůdce.

Toto Nařízení v první řade, vymezuje území České republiky, ve kterých byl zjištěn výskyt žlabatky. Jedná se o pozemky v okolí Čáslavi a Brna.  V těchto územích jsou dále nařízena všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které v rámci svého podnikání pěstují anebo prodávají rostliny (i jejich části) rodu Castanea spp. (kaštanovník), určených k dalšímu pěstování, mimořádná rostlinolékařská opatření. „V definovaných územích je omezena možnost přemisťovat rostliny kaštanovníků, kromě jejich plodů a semen, u kterých nehrozí riziko, že by s nimi mohl být tento nebezpečný škůdce přenesen na jiné lokality,“ říká ředitel SRS Zdeněk Mach.  Nařízení dále ukládá v místech produkce nebo prodeje kaštanovníků, která jsou součástí vymezených území, monitorovat výskyt žlabatky. To se provádí sledováním výskytu hálek, které jsou hlavním a zřetelným příznakem napadení kaštanovníku žlabatkou.   Nařízení Státní rostlinolékařské správy o vymezených územích, ve kterých se provádějí mimořádná rostlinolékařská opatření proti šíření žlabatky Dryocosmus kuriphilus, a o těchto opatřeních nabylo účinnosti 28. listopadu 2012, a navazuje na Nařízení k ochraně proti zavlékání a šíření žlabatky na kaštanovnících, o kterém jsme informovali tiskovou zprávou dne 11. 10. 2012.  Více zde: 

Zdroj: Z. Škodáček, tiskový mluvčí SRS ČR, 4. prosince 2012