Správa šumavského parku bude muset zaplatit pokutu 80.000 korun

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava bude muset zaplatit pokutu 80.000 korun za chyby v třímilionovém tendru na právní, konzultační a analytické služby. Rozhodl o tom předseda ÚOHS Petr Rafaj. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě. 

Podle antimonopolního úřadu podmínky pro uchazeče stanovila správa tak, že je mohla splnit pouze vybraná firma, advokát M. Bernášek, který pro Správu NP a CHKO  Šumava pracoval již v minulosti. 

 Správa národního parku dostala jedinou nabídku, a to od vybraného uchazeče, který technické kvalifikační předpoklady doložil referencemi přímo od zadavatele. Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je zřejmé, že o zakázku měli zájem i jiní dodavatelé, ale zvolená technická kvalifikační kritéria jim znemožňovala podat nabídku. 

 „Splnit technické kvalifikační předpoklady mohl pouze vybraný uchazeč. Takto nastavené kvalifikační předpoklady jsou v rozporu s cílem zákona o veřejných zakázkách a bránily svobodné konkurenci mezi dodavateli,“ uvedl Rafaj. 

Konkrétně zadavatel požadoval doložení alespoň tří referencí o poskytnutých právních službách v oblasti veřejných zakázek pro veřejného zadavatele, který provádí správu lesa. Alespoň jedna reference se musela týkat organizace zadávacího řízení na uzavření rámcové smlouvy. Uchazeči dále museli mít v týmu právníka specialistu na veřejné zakázky a s praxí se zaváděním informačních systémů pro subjekt hospodařící s majetkem státu. Podle ÚOHS taková kombinace v jedné osobě není zcela běžná a podmínka zvýhodňovala vybraného uchazeče.

 Zdroj: www.enviweb.cz