Správa KRNAP a vlastníci pozemků společně proti invazivním druhům

Šťovíky, křídlatky či netýkavky se nekontrolovatelně šíří krajinou. Zastavit je není lehké. Správa Krkonošského národního parku připravila projekt na omezení jejich šíření. K tomu je nezbytně potřebná spolupráce místní samosprávy a především majitelů jednotlivých pozemků. Všichni dotčení jsou právě v těchto dnech oslovováni dopisem s výzvou k pomoci.

Oddělení ochrany přírody Správy KRNAP po několika letech pečlivé přípravy spouští projekt, jehož účelem je omezení vlivu invazivních druhů rostlin na přírodu a krajinu národního parku a jeho ochranného pásma. „Tyto druhy se v Krkonoších rozšířily v uplynulých staletích a desetiletích především ze zahrad a parků, utlačují druhy domácí, což se nevyhýbá ani těm vzácným, které se snažíme usilovně chránit. Proti šíření těchto druhů je třeba zasáhnout, a to rychle, přitom s rozmyslem a na základě vysoké odbornosti slibující šetrnost a efektivitu. Proto projekt, který Správa KRNAP připravila, vychází z mnohaletého výzkumu i zkušeností z praktické péče,“ říká garant projektu Tomáš Janata. Nyní existuje možnost využít na tyto zásahy finanční prostředky z fondů Evropské unie.

Obsáhlý projekt tohoto charakteru se však neobejde bez dobré spolupráce, zejména s vlastníky a správci pozemků postižených invazemi. V loňském roce tudíž proběhla první vlna dopisové akce s cílem získat od vlastníků souhlas[2] s provedením odborného zásahu. V těchto dnech Správa KRNAP obesílá partnery v druhé vlně, která by měla oslovit doposud nereagující adresáty.

Jak nutnost plošného zásahu proti nepůvodním druhům, tak podmínky čerpání financí z evropských fondů, vyžadují podporu a spolupráci místních obyvatel, o kterou krkonošská příroda prostřednictvím Správy KRNAP prosí. Majitelé invazními druhy zasažených pozemků by měli udělit Správě KRNAP souhlas k provedení odborného zásahu, likvidaci těchto rostlin. Udělením tohoto souhlasu majitelé pozemků umožní opakované, ale přitom maximálně šetrné provedení mechanických či chemických prací vůči problematickým rostlinám. Na druhou stranu se díky jejich souhlasu bude Správa KRNAP moci postarat o eliminaci problému, který se již nyní stává závažným, má potenciál se stát značnou hrozbou pro přírodu národního parku, a přitom není v silách jednotlivce proti invazivním rostlinám osamoceně bojovat.

Připravovaný projekt není samospásným řešením tohoto ekologického problému, spíše prvním základním krokem pro jeho dlouhodobé řešení. Projekt není v regionu osamocený, např. v Libereckém kraji se obdobný projekt již několik let úspěšně realizuje.

Zdroj: http://www.krnap.cz/, 5. dubna 2012