Spolupráce Lesů České republiky a Lesů Slovenské republiky: přeshraniční projekt „Antonstál – oživujeme lesnické tradice“

Ještě letos bude otevřeno nové muzeum lesnictví a myslivosti v Chřibech.

Nejvýznamnější správci státních lesů v České republice a na Slovensku pracují na společném evropském projektu „Antonstál – lesnické tradice ožívají.“ Projekt finančně podpořený Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 je zaměřen na dětskou  i dospělou populaci. Snahou je podporovat u veřejnosti zájem o lesnictví, les a přírodu obecně s cílem připomínání a zachování lesnických i mysliveckých tradic. Vedoucím partnerem projektu jsou LESY Slovenskej republiky, štátný podnik a jediným přeshraničním partnerem Lesy České republiky, s. p. Celkové výdaje představují částku 29 146 €, přibližně 790 000,- Kč, schválený rozpočet pro Lesy ČR je cca 300 000,- Kč.  Na Slovensku se v areálu účelového zařízení Antonstál – Nemšová nedaleko Trenčína uskuteční již 19. září v dané souvislosti jedna z dalších dílčích aktivit zaměřená na pozitivní přístup k lesu a jeho zpětné působení na člověka.

Lesy ČR do projektu zahrnuly i část záměru na zřízení nového muzea lesnictví a myslivosti a současně centra environmentálního vzdělávání (lesní pedagogiky) Chřibů, které bude sídlit v objektu bývalé hájenky pod hradem Buchlovem v Buchlovicích na Uherskohradišťsku. K otevření muzea dojde pravděpodobně již na konci letošního října.

Lesy ČR z prostředků projektu pořídí do muzea audiovizuální techniku a několik exponátů – exponáty lesní zvěře, lovecké vábničky nebo repliky loveckých zbraní. U příležitosti otevření muzea proběhne navíc slavnostní ukončení projektu „Antonstál – oživujeme lesnické tradice“.

Mezi významné již uskutečněné události bezesporu patřilo červnové setkání 60 dětí ze základní školy Buchlovice a základní  školy Trenčín v účelovém zařízení Antonstál – Nemšová, ve kterém si děti vyzkoušely řadu aktivit lesní pedagogiky. Program připravili lesní pedagogové z Lesů SR,  Odstěpného závodu Trenčín a také Lesů ČR,  Lesní správy Buchlovice. Děti shlédly ukázky například prací řezbářů či šperkařů a navíc vyráběly z polotovaru krmítka pro ptáky.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR s.p., 18. září 2014