Sdružení vlastníků: Návrh nového stavebního zákona nehledí na lesy

Návrh nového stavebního zákona, podle kterého by měla vzniknout dvoustupňová povolovací soustava v čele s Nejvyšším stavebním úřadem,  nehledí podle Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) na lesy a pokud by prošel, dal by zákon zelenou developerům. Premiér Andrej Babiš usiluje o to, aby nový stavební zákon vstoupil v platnost v roce 2021, účinnosti by měl nabývat postupně až do poloviny roku 2023. Podle SVOL má návrh zákona ale zásadní nedostatky.

Současná doba vydání stavebního povolení je neúnosně dlouhá, v průměru je to 5,5 roku, a to je bezpochyby potřeba změnit. Na druhou stranu je však třeba všechny změny a jejich důsledky promyslet. A to se tvůrcům návrhů evidentně příliš nepovedlo. Návrh předložený do meziresortního připomínkového řízení vyvolal velkou vlnu kritických připomínek a nesouhlasných stanovisek dotčených míst. Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo asi 4500 zásadních připomínek. Některé z nich se sice překrývají, ale i tak jde o úctyhodné číslo, které přimělo ministerstvo k prodloužení lhůty jejich vypořádání o dva měsíce, tedy až do konce března. Návrh nového stavebního zákona by se měl do letošního září dostat do Sněmovny. V případě velkých změn je ministryně pro místní rozvoj údajně připravena meziresortní připomínkové řízení zopakovat.

Podle nového stavebního zákona by měla vzniknout dvoustupňová povolovací soustava v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, pod nímž mají vzniknout krajské stavební úřady, které budou mít v obcích pobočky. „Přesun z krajů na státní úřad by se týkal i odborných závazných stanovisek, která slouží např. k zajištění ochrany lesů, a tedy i životního prostředí. Vzniku takového superúřadu se pochopitelně obáváme. Rozhodně nesouhlasíme se zařazením stavebních úřadů mezi orgány státní správy lesů“, uvedl František Kučera, předseda SVOL. „Lesy by měly mít v době klimatických změn jednoznačnou prioritu před vším, ale návrh zákona přeje spíše developerům. Jsme přesvědčeni o tom, že následkem navrhované změny bude významné oslabení intenzity ochrany rozlohy lesů jako nenahraditelné složky životního prostředí a zásobárny uhlíku před umisťováním nových stavebních záměrů“, doplnil.

SVOL zásadně nesouhlasí s tím, aby v případě odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo omezení pozemků ve využití funkcí lesa z důvodu záměru povolovaného podle stavebního zákona rozhodoval „nový stavební superúřad“. Tento návrh je podle SVOL naprostým popřením smyslu rozhodnutí o odnětí a omezení, které je dlouhodobě vydáváno výlučně orgány státní správy lesů, a to právě proto, aby byla zaručena účinná ochrana rozlohy lesa jako národního bohatství a nenahraditelné složky životního prostředí.  Realizace stavebních záměrů je nejčastějším důvodem odnětí plnění funkcí lesa a přenesení rozhodovací pravomoci na stavební úřady bude mít za následek významně vstřícnější přístup vůči žádostem o odnětí, a tedy i podstatné snížení intenzity ochrany.

Paní ministryně v médiích opakovaně vyjádřila ochotu k jednání o připomínkách zainteresovaných stran. Dostojí svému slibu?

Kompletní připomínky SVOL k návrhu nového stavebního zákona.

Podle tiskové zprávy SVOL, red.

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_myslitel