Šachovnicová metoda Na Ztraceném slaví úspěch

Asanační práce Na Ztraceném zdárně pokračují. Šachovnicová metoda přispěla k zastavení kůrovcové kalamity. Rozhodně tu ale není její konec.

Šach mat dávají zatím kůrovci Na Ztraceném lesníci Správy Národního parku Šumava. Metoda, pro kterou se v médiích vžil název – šachovnicová – slaví v těchto lesích u Modravy na západní straně Šumavy velký úspěch.

„Díky ní se daří kůrovce v lesích zastavit, navíc je to metoda velmi šetrná k životnímu prostředí. Samozřejmě je od té klasické metody výrazně dražší,“ uvádí Pavel Pechoušek, mluvčí Národního parku Šumava.

Postup Na Ztraceném schválila i kontrola Česká inspekce životního prostředí ČR, která Na Ztraceném byla v tomto týdnu.

„Postupy prací, které k dnešnímu dni proběhly v této lokalitě, byly shledány v souladu s předloženou dokumentací a bez závad,“ uvedl Jan Klapuš, vedoucí odboru ochrany přírody, České inspekce životního prostředí.

„Během červnové asanace jsme Na Ztraceném v žádném případě nevytvořili holiny. V tom budeme určitě pokračovat i v dalších měsících,“ dodává Pechoušek.

V lokalitě Na Ztraceném vytipovali odborní lesničtí pracovníci správy parku ohniska s nejvyšším výskytem kůrovce. V nich pokáceli vždy nejvýše 15 stromů v jedné skupině, na kterou vždy navazovalo území, kde se pouze loupalo na stojato.

„Tato část byla vždy velká jako maximálně dvě výšky stromu, které na této lokalitě rostou,“ popisuje mluvčí Pavel Pechoušek.

Během tohoto týdne pokáceli dělníci Na Ztraceném 400 stromů. Zhruba stejné množství odkornili na stojato. Touto k přírodě šetrnou, nicméně velmi nákladnou metodou už je Na Ztraceném asanováno zhruba 380 stromů. Pokácení jednoho stromu vyjde na sto korun, odkornění na stojato na dva tisíce.
Podle směrnice o ponechání hmoty k zetlení, zůstane část stromů na místě. Část dřevní hmoty se odveze pryč. „Důležitý bude hlavně ohled na ochranu přírodního prostředí. Již teď se například ze Ztraceného odváží dřevo pomocí koní,“ říká mluvčí Pechoušek.

Stejně bude Správa Národního parku Šumava pokračovat i v následujících letních měsících. Od včerejška se v lokalitě pouze odkorňuje na stojato. Během následujících týdnů lze předpokládat, že z napadených stromů vyletí nová generace kůrovce, a napadne v další stromy. Včasný zásah však rozmnoženému kůrovci vylétnout zabrání. Na Ztraceném tak bude zachráněno 10 krát tolik stromů, než je právě asanováno.

Z jednoho nezpracovaného stromu je v další generaci kůrovce napadeno 10 dalších. Úkolem správců šumavského parku je zachovat přírodu ve stavu, díky kterému ji osídlili vzácné rostliny a živočichové vázaní na zelený les.

Zdroj: http://www.npsumava.cz/, 29. června 2012