Rýsuje se plán, jak zpřístupnit Brdy návštěvníkům

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která v případě schválení CHKO Brdy vládou ČR převezme toto území do péče [1], bude podporovat ve spolupráci s vlastníky, dotčenými krajskými úřady, okolními obcemi, Klubem českých turistů a dalšími subjekty jeho promyšlené zpřístupnění. To bude zahrnovat :

· zajištění kyvadlové dopravy v prstenci obcí po obvodu dohodou mezi Plzeňským a Středočeským krajem, neboť návrat k nástupnímu místu je vzhledem k charakteru území obtížný ,

· vytvoření systému turistických cest, naučných stezek a cyklotras umožňujícího návštěvu zajímavých míst s navázáním na nástupní místa (záchytná parkoviště) v blízkosti okolních obcí,

· v okolních obcích po obvodu CHKO pak o spolupráci se vzniklými informačními středisky.

„Největším lákadlem Brd je bezpochyby 260 km2 pustiny bez sídel, na mnohá místa, která byla veřejnosti nepřístupná, se lidé podívají poprvé po devadesáti letech. Právě proto chceme návštěvníkům nabídnout propracovaný informační systém, aby mohli zdejší přírodu postupně poznávat,“ vysvětluje Bohumil Fišer z AOPK ČR, regionálního pracoviště střední Čechy.

AOPK ČR obdržela první návrh sítě turistických pěších cest od Klubu českých turistů. S tímto návrhem bude dále pracovat a ve spolupráci s újezdním úřadem a Vojenskými lesy a statky, s. p., připraví společný návrh, který do konce roku 2015 projedná s okolními obcemi.

„Počítáme s tím, že by v první půlce roku 2016 Klub českých turistů mohl vyznačit páteřní trasy, aby byly cesty připraveny na první turistickou sezónu nové CHKO Brdy. Dřívější termín je nereálný, protože zatím není vymezeno posádkové cvičiště, které zůstane v severní části nepřístupné. Není ani jasné, zda a v jakém rozsahu se zpřístupní turisticky atraktivní odlesněné dopadové plochy,“ doplňuje Bohumil Fišer.

Návštěvníkům zvýší komfort navázání turistických cest na nástupní místa. Ta by měla vzniknout vybudováním záchytných parkovišť, aby návštěvník nemusel urazit několik kilometrů, než se z nejbližší obce dostane na hranice CHKO.

V současné době je část vojenského újezdu zpřístupněna o svátcích a víkendech.Turisté mohou již nyní využívat cykloturistickou a turistickou mapu Brdy (Strašicko a Rožmitálsko), kterou vydala v září 2011 Geodézie On Line, spol. s r. o.

Poznámky:

[1] O CHKO Brdy bude pečovat Agentura ochrany přírody krajiny ČR, regionální pracoviště střední Čechy. Péče o území bývalého vojenského újezdu nebude jednoduchá. Na jedné straně tu je mimořádně cenné bezlesí, které vděčí za svůj vznik armádě – krajinu formovaly dopady střel a pojezdy tanků. Aby tyto plochy nezarůstaly, budou se muset udržovat. Na druhé straně tu jsou běžné hospodářské lesy, které tvoří především smrkové porosty. Postupně by se do nich měly dosazovat další druhy dřevin, aby lesy byly pestřejší a odolnější. Právě proto hledá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolu s Vojenskými lesy a statky různé zdroje finančních prostředků (např. Operační program Životní prostředí, program LIFE atd.).

Zdroj: K. Šůlová, tisková mluvčí AOPK ČR, 14. června 2015