Rozsudek Nejvyššího správního soudu, rušící v Národním parku Šumava území s omezeným vstupem, nabyl právní moci

Správa Národního parku Šumava z důvodu ochrany přírody v roce 2009 po projednání s dotčenými obcemi omezila nařízeními č. 4 – 10/2009 vstup do sedmi částí území v Národním parku Šumava (6 850 ha, 10 % z celkové rozlohy národního parku). Pohyb návštěvníků v území s omezeným vstupem byl umožněn pouze po turistických značených trasách.
RNDr. Václav Řezníček, MBA, podal v listopadu loňského roku návrh na zrušení těchto nařízení a dále části opatření obecné povahy č. 2/2010 (návštěvní řád). Rozsudek Nejvyššího správního soudu vydaný dne 15.12. 2010, který vyhověl navrhovateli a uvedená nařízení i část návštěvního řádu zrušil, nabyl nyní právní moci.

Pro návštěvníky Národního parku Šumava to v praxi znamená, že mimo pěší a lyžařské turistické trasy (standardizované značení KČT) je vstup pěších osob a osob na lyžích zakázán jen do I. zóny ochrany přírody. Pro lyžaře platí navíc zákaz vstupu mimo lesní cesty do porostu vyplývající z ustanovení lesního zákona. Pro cyklisty nepřinesl rozsudek žádnou změnu, to znamená, že jízdu na kolech lze na území národního parku provozovat mimo silnice a místní komunikace pouze v zastavěných územích a na trasách a stezkách vyhrazených návštěvním řádem (viz příloha č. 2 návštěvního řádu).

Důvodem omezeného vstupu osob do uvedených území byla zejména ochrana živočichů citlivých na rušení (především kriticky ohroženého tetřeva hlušce) a živočichů s většími prostorovými nároky, pro které je Šumava významným útočištěm. Šumava je jediným územím v České republice, kde se vyskytuje životaschopná populace tetřeva hlušce. Kromě toho pokrývala území s omezeným vstupem místa s větším soustředěním citlivých stanovišť (např. rašelinné biotopy), kde je žádoucí regulovat pohyb návštěvníků na turistické značené trasy.

„Zima je obdobím strádání pro všechna volně žijící zvířata. Potrava je těžko dostupná, pohyb ve sněhu obtížný a výdej energie na udržení tělesné teploty velký. Vyrušení zvířete vyvolá jeho útěk, a to je velká ztráta cenné energie, která může způsobit v konečném důsledku až jeho úhyn“, říká Ing. Eva Zelenková, pověřená řízením sekce výzkumu a ochrany přírody. Z těchto důvodů byl od samého vzniku Národního parku Šumava (resp. CHKO Šumava) v centrech výskytu zvláště chráněných a vzácných zvířat citlivých na rušení omezen vstup.

Ačkoli legislativně bylo nyní toto území zpřístupněno, prosíme všechny, aby respektovali právo přírody na zimní klid a nevstupovali do území mimo vyznačené cesty.

Zdroj: J. Zvettlerová, tisková referentka, Správa NP a CHKO Šumava