Rizika spojená s použitím nekvalitního dřeva při exportu do USA

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) opětovně upozorňuje vývozce a přepravce zásilek balených či přepravovaných za pomoci dřevěného obalového materiálu (např. bedny, palety, prokladové dřevo; dále „DOM“) na rizika spojená s použitím nekvalitního dřeva při exportu do USA.

Fytoslužba  USA  neustále důkladně kontroluje, pozastavuje a případně vrací zásilky obsahující DOM, který neodpovídá fytosanitárním dovozním požadavkům USA.

Tyto požadavky mimo jiné uvádějí, že veškerý regulovaný dřevěný obalový materiál (DOM vyrobený ze surového dřeva) musí být vhodně ošetřen a označen v rámci systému dozorovaného národní organizací pro ochranu rostlin země vývozu (v ČR je to ÚKZÚZ).  Kromě toho tyto požadavky také uvádějí, že nález škůdců z rodů Cerambycidae, Buprestidae, Siricidae, Cossidae, Curculionidae, Platypodidae, Sesiidae a Scolytidae, v jinak řádně označeném DOM, představuje pro úřady USA riziko. To znamená, že DOM označený IPPC značkou obsahující škůdce uvedených rodů nebo pouze s příznaky napadení těmito škůdci (otvory větší jak 3 mm), bude podle amerických požadavků vrácen zpět do země vývozu na náklady vývozce.

ÚKZÚZ provedl u subjektů, které byly postiženy opatřením fytoslužby USA několik šetření, při kte­rých bylo zjištěno, že rizikovým se v těchto případech stává již výběr řeziva pro výrobu DOM. Toto řezivo je často nekvalitní a obvykle nese známky napadení škůdci.  DOM obsahující takové řezivo, i když je tepelně ošetřen a označen, však bývá předmětem kontroly a již tyto příznaky napadení jsou mnohdy důvodem k vrácení zásilky.

ÚKZÚZ proto doporučuje vývozcům,  aby věnovali  maximální pozornost DOM, který používají k vý­vo­zu svého zboží, a to nejen správnému označení, ale i jeho zpracování, čímž mohou eliminovat případné problémy. V několika bodech uvádíme nejnutnější požadavky na DOM:

– vyroben z kvalitního řeziva – bez kůry a  bez příznaků napadení škodlivými organismy

– ošetřen a označen subjektem registrovaným u ÚKZÚZ (registraci je vhodné ověřit)

– označení musí být čitelné a odpovídat požadavku ISPM 15 (i nečitelná značka může být důvodem k pozastavení zásilky)

Podrobnější informace o dovozních požadavcích některých zemí naleznete na webových stránkách ÚKZÚZ:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/dreveny-obalovy-material/informace-k-susarnam/pruvodce-implementaci-IPSM15.html

nebo kontaktujte ÚKZÚZ,  Referát dřevěného obalového materiálu na tel.: 724 207 924, e-mail: petr.harasta@ukzuz.cz, popř. odv@ukzuz.cz.

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_zasilky-s-drevenymi-obaly-pod-prisnym.html

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Zdroj: www.agronavigator.cz, 11. srpna 2014