Rekordní hospodaření Lesů ČR pokračuje i letos

HV za 9 měsíců 2012: 4,85 miliardy Kč – očekávka 2012: 5,5 miliard

Rekordní hospodaření Lesů pokračuje i v roce 2012 – za 9 měsíců je HV ve výši 4,85 miliardy korun a celoroční je předpokládáno 5,5 miliardy korun. Historicky nejvyšší HV jsou dosahovány od roku 2010 díky opatřením, nastaveným v roce 2009 současným vedením podniku v čele s Ing. Svatoplukem Sýkorou. Lesy se od roku 2009 změnily v ekonomicky úspěšnou firmu, jakých má stát jen velmi málo; dřívější hospodaření podniku ve stovkách milionů se změnilo na hospodaření v miliardách. K rekordním výsledkům v letech 2010 (3,1 miliardy) a 2011 (5,2 miliardy) přibude i rok 2012, což dokládá, že nastavený trend hospodaření je udržitelný a odpovídá výkonnostní kapacitě a možnostem podniku. Za 4 roky současného vedení kumulovaně vydělaly Lesy 14 miliard korun a navýšily volné finanční prostředky pro potřebu státního rozpočtu o 10,3 miliard korun na současných 15,8 miliard korun. Pro porovnání současného a dřívějšího hospodaření stačí uvést, že HV od založení podniku v roce 1993 se běžně pohyboval mezi 94 a 850 milióny korun na rozdíl od současných několika miliard, že kumulovaně za 11 let (1993 – 2003) vydělaly Lesy stejně, jako za jediný rok 2011 (5,2 miliardy), nebo že souhrnem za 16 let (1993-2008) vydělaly 10,3 miliardy korun a jen za 4 poslední roky (2009-2012) vydělaly 14 miliard korun. Ekonomické výsledky současnosti jsou neporovnatelné s výsledky předchozích let, přestože Lesy mají od svého vzniku obdobný potenciál, výkonnostní kapacitu i výši těžeb dříví jako mají v současnosti; dokonce výše finančních prostředků vynakládaných na péči o les je v současnosti vyšší než byla dříve. Během 4 let se Lesy změnily na zdravý, stabilizovaný a ekonomicky úspěšný podnik s ekonomickým prospěchem pro stát a státní rozpočet. Změny byly dosaženy uplatňováním standardních postupů, hájením zájmů státu a využitím manažerských schopností a zkušeností. Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel podniku k tomu uvádí: „Dosahování HV v miliardách nepovažuji za výjimečné, Lesy mají trvalou kapacitu na hospodaření v miliardách za předpokladu, že peníze, co mají zůstat v podniku, v něm zůstanou. My děláme všechno proto, aby peníze zůstaly tam kde mají – v Lesích“ Málokterý podnik prošel za 4 roky tak pozitivními změnami jako Lesy. Na začátku roku 2009 byla ekonomika podniku hluboko pod jeho kapacitními možnostmi a výkonností; obchod se dřívím nebyl řízen podnikem; administrativní systém byl přebujelý; neexistoval funkční kontrolní systém; náklady podniku nebyly centrálně řízeny; podnik měl mnoho nepotřebných nemovitostí a tím vysoké náklady na jeho provoz; parametry lesnických tendrů byly výhodné spíše pro smluvní partnery než pro Lesy.

Za poslední 4 roky se podařilo Lesy přeměnit na moderně řízený, stabilizovaný a ekonomicky velmi úspěšný podnik. Změny byly zahájeny po nástupu současného vedení v roce 2009 přijetím dvouletého restrukturalizačního projektu, který byl úspěšně zrealizován a jeho výsledkem bylo výrazné zlepšení hospodaření a fungování podniku. Byla přijata opatření pro snížení nadbytečných nákladů a administrativy a byly ukončeny nevýhodné obchodní smlouvy a zavedeno standardní tržní prostředí do obchodu se dřívím. Začaly se prodávat těžební zbytky na rozdíl od dřívějšího placení za jejich úklid, bylo zavedeno centrální plánování a kontroling, nastavena pravidla pro řízení nákladů, vytvořeny funkční kontrolní mechanismy, zahájeno uplatňování náhrad škod a nahrazeny neefektivní postupy efektivními. Byl určen potřebný a nepotřebný nemovitý majetek a prodejem nepotřebného majetku byly sníženy i náklady na jeho provoz a údržbu. Byly zavedeny tržní a transparentní soutěžní podmínky veřejných zakázek, kdy všichni zájemci o zakázku nabízí dobrovolně své ceny ve veřejné soutěži. Byly nastaveny pro podnik ekonomicky výhodné parametry lesnických tendrů a zavedeny bankovních garance pro krytí pohledávek z obchodního styku, které se již osvědčily v praxi při insolvenci jednoho smluvního partnera. Lesnický tendr od roku 2012, jehož „právní čistotu“ potvrdil ÚOHS, je nastavený až do roku 2017 a jeho parametry zajistí podniku obdobné výsledky hospodaření v miliardách i v následujících letech. Byly jasně stanoveny priority podniku – zlepšit správu státního majetku s odpovídajícím ekonomickým efektem, zefektivnit náklady, omezit ztráty, zavést maximálně transparentní veřejné zakázky včetně lesnických a zajistit ekonomickou prospěšnost podniku pro stát.

Provedená opatření zajistila, že podnik je spravován efektivně a bez závislosti na dotacích ze státního rozpočtu. Historicky rekordní výsledky hospodaření umožnily nejen platit náklady na provoz podniku z vlastních peněz, ale i kumulovat volné finanční prostředky pro potřeby státního rozpočtu a přímo spořit náklady státu převzetím větší části státní organizace ZVHS, dosud financované ze státního rozpočtu.

Ing. Svatopluk Sýkora závěrem uvádí:“ Vizitkou úspěšnosti každého managementu jsou výsledky hospodaření a úspěchy Lesů během posledních 4 let jsou nesporné. Stát nemá mnoho takových podniků jako Lesy, které nejenže neodčerpávají peníze ze státního rozpočtu na svůj provoz, ale naopak je vydělávají pro potřeby státního rozpočtu.“

Zdroj:  Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.,9. listopadu 2012