Zprávy z výzkumu jako most mezi vědou a praxí

 

Právě vyšlo letošní třetí číslo recenzovaného vědeckého časopisu Zprávy lesnického výzkumu. Čtyřikrát ročně tuto publikaci vydává Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. V periodiku, které nepřetržitě vychází již od roku 1955,  jsou pravidelně uveřejňovány výsledky výzkumu vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa. Nové číslo obsahuje témata, jako meliorační funkce jedle bělokoré, růst proveniencí borovice pokroucené, diverzita a početnost drobných savců v lesních výsadbách, pěstování sazenic douglasky tisolisté atd.

Časopis je volně ke stažení na webových stránkách VÚLHM: http://www.vulhm.cz/casopis_zlv

K dispozici jsou elektronické verze časopisu od roku 2002. Kopie starších ročníků poskytnou pracovníci Lesnického informačního centra VÚLHM na vyžádání. Stačí napsat e-mail na adresu knihovna@vulhm.cz.

Publikace vychází čtyřikrát ročně a je zasílána do odborných institucí a knihoven po celém světě.