Reakce na informace prezentované TK hnutí Duha a organizace SVOL

Lesy ČR považují informace prezentované hnutím Duha a organizací SVOL na dnešní TK za zkreslené a ryze účelově vytržené z kontextu. Je zřetelné, že informace jsou prezentovány bez znalosti věci a podstatných souvislostí. Schůzka, které se týká záznam z jednání, byla zorganizována výhradně za účelem předávání právní agendy tendrů LČR na advokátní kancelář. Předmětem jednání mělo být pouze právní řešení smluvních vztahů, právní hlediska obou obchodních modelů, možnosti použití jednacího řízení bez uveřejnění, a stanovení postupu pro vypracování metodických pokynů pro zadávání VZ. Nad rámec schváleného účelu a dojednaného programu byl na jednání prezentován tehdejším VTŘ jeho soukromý názor na výhodnost modelu „OM“, který nebyl projednán na poradě vedení ani s GŘ a nebyl podložen ekonomickými výsledky. GŘ jednání tehdejšího VTŘ považoval za překročení jeho kompetencí. Prezentace neprojednaného stanoviska tehdejším VTŘ na výhodnost modelu „OM“ jako oficiálního stanoviska podniku bylo jedním z důvodů ukončení působnosti VTŘ ve funkci. Diskuse o výhodnosti obchodních modelů probíhala v souvislosti s vyhodnocením memoranda za rok 2008. K této debatě došlo ještě před prvním vyhodnocením Memoranda, protože ještě nebyly známy hospodářské výsledky za rok 2008. Vyhodnocení Memoranda za rok 2008 nakonec prokázalo ekonomickou výhodnost obchodního modelu „P“ oproti modelu „OM“ v řádu 592 milionů Kč a vyhodnocení roku 2009 v řádu 613 milionů Kč ve prospěch modelu „P“.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí LČR, s. p.