Reakce MŽP na rozsudek Městského soudu v Praze k Plánu péče NP Šumava 2014 – 2017

Rozsudek městského soudu v Praze byl v pátek 12. 12. zveřejněn na webových stránkách soudu. MŽP nemá v současné chvíli k dispozici odůvodnění rozsudku. Proto další právní kroky, včetně možné kasační stížnosti, budeme zvažovat až po doručení kompletního spisu ve lhůtě do 30 dnů od vydání rozsudku.

V souvislosti s rozsudkem soudu se v médiích objevily velmi zavádějící informace o významu a funkci plánu péče. Plán péče je ryze odborným „provozním“ dokumentem, podle kterého postupuje Správa NP při péči o území národního parku. Plán péče v žádném případě nesouvisí se zákazy či omezeními vstupu do parku. Ty jsou řešeny zákonem o ochraně přírody a krajiny a jeho vyhláškami (např. o zonaci), které platí a budou platit i nadále bez ohledu na platnost Plánu péče.

Běžného návštěvníka Šumavy se případná změna plánu péče nijak nedotkne.

Zdroj: P. Roubíčková,tisková mluvčí MŽP, 17. prosince 2014