Reakce Lesů ČR na prohlášení společnosti LESS & FOREST

Státní podnik Lesy ČR reaguje následujícím způsobem na matoucí a zavádějící prohlášení společnosti LESS & FOREST ze dne 21. 2. 2013 ve věci údajného nároku společnosti LESS & FOREST vůči Lesům ČR ve výši cca. 6,36 mld. Kč.

Za zcela neobvyklý lze považovat postup společnosti LESS & FOREST, která na jedné straně veškerou vinu za neúspěch svého podnikatelského záměru nepochopitelně svaluje na Lesy ČR a současně svým věřitelům nabízí falešnou naději na úhradu jejich pohledávek z výnosu zahájených soudních sporů s Lesy ČR.

Pomineme-li procesní stránku věci, lze předmět žalob společnosti LESS & FOREST zjednodušeně shrnout jako požadavek smluvního partnera Lesů ČR na vrácení veškerých jím provedených plateb za odebrané dříví v období let 2011 a 2012.

Tvrzení společnosti LESS & FOREST lze shrnout tak, že jsou–li předmětné smlouvy neplatné, není nutné státnímu podniku za již odebrané dříví nic hradit, dříví si ponechat a celou věc tím považovat za uzavřenou.

Částka požadovaná žalobami spočívající v ceně odebraného dříví  by při této konstrukci mohla být podle společnosti LESS & FOREST využita na úhrady veškerých jejich závazků. O způsobu vypořádání za prokazatelně odebrané dříví ze strany společnosti LESS & FOREST státnímu podniku Lesy ČR ovšem společnost LESS & FOREST mlčí.

Na celé kauze je ovšem nejabsurdnější skutečnost, že místo skutečné platby za poskytnuté zboží či služby je  věřitelům společnosti LESS & FOREST poskytována naivní útěcha, založená na hypotetickém výsledku naprosto nesmyslných a účelových žalob, požadujících po státním podniku dar, mj. v podobě odebraného, ale nikdy neuhrazeného dříví.

Ekonomický  ředitel Lesů ČR Michal Gaube, který je nyní pověřený  řízením podniku k danému tématu podotýká:  „I přes absurdnost celé záležitosti Lesy ČR soudní řízení o uvedených žalobách v žádném případě nepodcení a učiní veškeré právní kroky potřebné pro řádnou ochranu svých oprávněných zájmů. V tomto postoji včera Lesům ČR navíc jednoznačnou podporu vyjádřila i dozorčí rada podniku.“

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 23. února 2013