Pokácení tisu

Poradna QAPokácení tisu
administrator Personál zeptal se před 7 roky

Mohu bez povolení pokácet vzrostlý tis, který brání světlu do mých oken v
panelovém domě?
Pozemek je ve vlastnictví státu (společenství vlastníků bytů). Potřebuji-li
povolení, kde si o něj mohu požádat?

 

Děkuji za odpověď, Tomáš Bažil

1 Odpovědi
administrator Personál odpověděl před 7 roky

Dobrý den,
 
Tis červený je zvláště chráněná rostlina (podle vyhlášky č. 395/1992, v platném znění, kterou se provádí zákon č. 114/1992 Sb., se jedná o silně ohrožený druh) a proto se na ni vztahují základní ochranné podmínky zakotvené v § 49 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“). V odstavci 1 zmíněného paragrafu je řečeno: „Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.“ K uvedeným činnostem, tedy též k pokácení tisu červeného, je podle § 56 zákona nezbytné povolení výjimky orgánu ochrany přírody, kterým je v daném případě podle příslušný krajský úřad.

Podle § 56 odst. 2 zákona lze výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů povolit pouze v následujících případech:

a) v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť,

b) v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku,

c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí,

d) pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin,

e) v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství.

dotaz zodpověděl: RNDr. Václav Buriánek