Durman-„andělská trumpeta“

Poradna QADurman-„andělská trumpeta“
administrator Personál zeptal se před 7 roky

Jaké jsou všechny druhy takzvn. kytky „durman“, nebo-li „Andělská trumpeta“, jejich účinky a jak je rozeznat? A jestliže jsou skutečně jedovaté, jak je možné, že nejsou tabu?

1 Odpovědi
administrator Personál odpověděl před 7 roky

Dobrý den,

Durman

Patří do čeledi Solanaceae – lilkovité, sem patří rajče, brambor, většina druhů je více či méně jedovatých (i plody bramboru).

Tzv. Andělské trumpety jsou většinou řazeny do rodu Brugmansia.

Rod obsahuje asi 5 druhů stálezelených keřů a stromů, které rostou v houštinách a podél potoků od jihu USA po Jižní Ameriku. Mají převislé velké dekorativní květy, většinou různých odstínů bílé. Jsou vytrvalé a jedovaté, ale méně než vlastní durmany. Pěstují se v okrasném zahradnictví.

Rod Datura, durman, je zastoupen asi 20 jednoletými až víceletými bylinami z čeledi Solanaceae, lilkovitých. U nás je nejznámější druh Datura stramonium, durman obecný, zvaný též “panenská okurka”. Je to jednoletá bylina s lodyhou lysou nebo pýřitou, přímou, větvenou a asi 0,5 až 1 m vysokou. Listy vejčité až eliptické, na bázi klínovité až mělce srdčité, špičaté a na okraji laločnatě zubaté. Kalich s nestejnými ušty, koruna 5 až 10 cm dlouhá, nálevkovitá, bílá nebo fialová. Tobolky vejcovité, 3 až 7 cm dlouhé, přímé, se čtyřmi chlopněmi, hustě chlupaté.

Rozeznání je dosti snadné, u nás podobné rostliny planě  nerostou (ani jiné druhy durmanů). Další druhy durmanů nebo druhy rodu Brugmansia (andělské trumpety) jsou vytrvalé keře a nezplaňují (venku většinou nepřežijí zimu – omrzají.

Poznámka: Patří mezi prudce jedovaté rostliny, obsahuje alkaloidy jako hyoscyamin, atropin, scopolanin. V minulosti byl pěstován pro farmaceutické účely, dnes se používá méně.

Využití v léčitelství
Léčivých účinků durmanu se využívá k léčení Parkinsonovy choroby, proti křečím a jako anestetika. Pomocí durmanu tlumili bolest jak indiáni (i při komplikovaných porodech), tak staří Číňané při operacích. Durman pomáhá i proti astmatu (jeho semena se kouří spolu s konopím).

Otrava durmanem je velmi riziková – uživateli hrozí, obzvláště ve vyšších dávkách, smrt naprostým vyčerpáním se selháním srdce, přehřátím; pod vlivem deliria může dojít ke smrtelnému zranění.

Ostatní druhy:

Durman neškodný (metelový) Datura inoxia (D. meteloides)

Dekorativní jednoletý druh s temně zelenými listy a fialově zbarvenými stonky dorůstající do 80 – 100 cm. Květy jsou poloplné až plné 15 – 20 cm velké, fialové s krémově bílými vnitřními okvětními plátky. Rostlina hustě chlupatá. Vzácně pěstovaný jako okrasná letnička.

Durman wrightův (Datura wrightii)

Jednoletá bylina nebo polokeř, dorůstá 30–150 cm výšky.

Durman hrozivý (Datura ferox)

Podobný D. stramonium, ale méně četné větší ostny na tobolkách. Ostny jsou delší než polovina délky tobolky.  Původní v Číně, k nám vzácně zavlékán (Děčín).

Proč nejsou tabu

Více či méně jedovatých rostlin je v české květeně celá řada, další druhy původem z cizích zemí jsou pěstované. Řada z nich má význam jako zdroje léčiv, některé jsou využívány v okrasném zahradnictví. Bylo by nesmyslné je tedy omezovat nebo nějak zakazovat. Namátkou rulík zlomocný, tis, lýkovec, z pěstovaných keřů například zlatý déšť (Laburnum anagyroides), nikoli forsitie. Nejjedovatějšími druhy  u nás jsou oměje (rod Aconitum), máme u nás 4 druhy. Jsou smrtelně jedovaté, ve středověku byly používány k trávení vlků i nežádoucích lidí.

 

Omezováno a zakazováno je jen několik druhů, které slouží k masové výrobě drog a které jsou předmětem nelegálního mezinárodního obchodu. Sem patří třeba konopí, ale nikoliv durmany. Tato problematika je však velmi složitá.

Užitečné odkazy:

http://botany.cz/cs/datura-stramonium/

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba601/durman-andelska-trumpeta

http://botany.cz/cs/datura-wrightii/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Durman_obecn%C3%BD

Dotaz zodpovídal: RNDr. V. Buriánek, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.