Proti suchu pomáhají mokřady i rybníky

Pro zadržení vody v krajině je podstatná její struktura – čím více mokřadů, tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím pomaleji voda z krajiny odteče. Proto v minulých letech Agentura ochrany přírody a krajiny ČR podpořila stovky projektů, které vodu do naší krajiny pomáhají vrátit. To prospívá i řadě vzácných druhů rostlin a živočichů, zlepšují se tak místní klimatické podmínky a snižuje riziko povodní. 

Někteří vidí v našich snahách na obnovu mokřadu jen jakýsi dobrý rozmar chránit žáby, ale takový mokřad má mnohem větší význam. Udržení těchto míst, která jsou schopna zadržet vodu, může mít zásadní význam pro celkové mikroklima a zdravý vodní režim celé krajiny. Pestrá krajina je prostě odolnější vůči extrémním výkyvům počasí,“ upozorňuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Od roku 2014 bylo schváleno pro posilování přirozených funkcí krajiny 264 rozsáhlejších projektů za více než 2,6 mld. korun a 1500 drobnějších akcí za sto milionů. Zdrojem financí je v prvním případě evropský Operační program Životní prostředí, v druhém národní krajinotvorné programy.

Právě v těchto horkých dnech provádějí pracovníci AOPK ČR kontrolu podpořených projektů. Jedním z nich byla i revitalizace vodního režimu v přírodní rezervaci Černá louka v Krušných horách, která proběhla v letech 2009 až 2010. „Při návštěvě jsme zjistili, že ve většině vytvořených tůní je i v tomto počasí dostatek vody. Jak je to důležité pro přírodu dokazuje i fakt, že během krátké návštěvy jsme tu zastihli několik vzácnějších druhů živočichů – například bekasinu otavní, jeřába popelavého, mnoho ještěrek živorodých a několik druhů vážek,“ komentuje Petr Kříž, ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR, Správy CHKO České středohoří.

„Snažíme se, aby podobných projektů bylo co nejvíce. Spolupracujeme s vlastníky pozemků, hospodáři, přímo v terénu ukazujeme, že podobné akce mají smysl,“ říká ředitel AOPK ČR František Pelc.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR kromě mnoha malých projektů uskutečnila i několik docela rozsáhlých. Pečuje například o Máchovo jezero. I tento rekreačně velmi využívaný rybník byl státní agenturou pro ochranu přírody v předchozích letech opraven. Spolu s technologicky velmi originálním výpustním zařízením byla provedena ochranná opatření v povodí Robečského potoka a v národní přírodní rezervaci Swamp.  Díky tomu se zlepšila i kvalita vody v jezeře. „Podařilo se nám spojit ochranu přírody s funkcí rekreační a vodohospodářskou. Mácháč zadržuje i v těchto letních dnech přes 6 milionů kubíků vody. To je jako dva tisíce 50 metrových bazénů. Kdybychom hráz neopravili, muselo by být jezero kvůli havarijnímu stavu dlouhodobě vypuštěno,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo http://httpscz.123rf.comprofile_balipadma