Prodej těžebních zbytků je pro Lesy ČR výhodný

Vedení Lesů ČR se proti tvrzením pana poslance Novotného velmi důrazně ohrazuje. Smlouva se společností LST na prodej těžebních zbytků je pro Lesy ČR jednoznačně výhodná a přinesla státnímu podniku finanční efekt za činnosti, za které musela do doby uzavření smlouvy pouze platit, což v minulosti představovalo až 250 milionů korun ročně. Již v loňském roce však díky výhodnému zpeněžení těžebních zbytků zaplatily LČR za jejich úklid o plných 60 milionů korun méně, navíc dodatečný příjem za jejich prodej činil skoro 18 milionů korun. Součet těchto částek tak představuje jasný finanční efekt pro Lesy ČR a tedy i pro stát.

Smlouva se společností LST byla uzavřena v době, kdy o těžební zbytky nebyl téměř žádný zájem a LST nabídla o celý řád vyšší cenu, než kolik dosahovalo průměrné zpeněžení těžebních zbytků v té době. Cena za těžební zbytky na základě smlouvy se společností LST je pro LČR výhodná po celou dobu jejího trvání, v celkovém srovnání je o 6% vyšší než průměrná cena dosažená za těžební zbytky v elektronických aukcích. Jejich prostřednictvím se v loňském roce prodalo 57% těžebních zbytků, přes rámcové smlouvy 25% a zbylých 18% přes drobný prodej. Důležitá je však skutečnost, že se přes elektronické aukce nepodařilo vloni prodat 34% těžebních zbytků, o rok dříve dokonce 61%. Veškeré těžební zbytky tedy ani zdaleka nejsou atraktivní a nelze je v elektronických aukcích nabízet donekonečna, LČR musí příslušné plochy na jaře zalesnit. I z tohoto pohledu tak jsou rámcové smlouvy výhodnější.

Mimo jakoukoli pochybnost trváme na tom, že obsah smlouvy je naprosto standardní, jak potvrdil i nedávný audit ministra zemědělství zaměřený speciálně na hospodaření podniku. O žádných bonusech ve smlouvě nelze vůbec hovořit, navíc cena těžebních zbytků je pro Lesy ČR stanovena velmi výhodně, jelikož je navázána na přírůstek indexu výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů dle rozhodnutí ERÚ.

Zcela nepravdivé je rovněž tvrzení pana poslance Novotného, že byl generální ředitel LČR Svatopluk Sýkora zaměstnancem společnosti Chemapol, v jejímž čele stál Václav Junek. Svatopluk Sýkora řídil několik významných společností, v žádné z nich však nikdy s Václavem Junkem nespolupracoval. V roce 2001 nastoupil do vrcholné pozice ve společnosti Aliachem, což bylo v době, kdy byla společnost Chemapol již dávno v konkurzu a Aliachem převzal tehdy státní holding Unipetrol. Veškerá obvinění pana poslance Novotného tak se vší vážností a razancí odmítáme.

 Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí LČR, s. p.