Přijďte si popovídat s výzkumníky na Zemi živitelku do Českých Budějovic

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se spolu s dalšími resortními výzkumnými ústavy Ministerstva zemědělství jako tradičně představí na mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích.

TZ_Země živitelka 2016_fotoVýstava, jejímž mottem je „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“, se letos koná od 25. do 30. srpna a je to již její 43. ročník. Tradičně je zaměřena na obnovu a rozvoj venkova, rostlinnou a živočišnou výrobu, zemědělskou techniku, potravinářskou výrobu, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství a své nezastupitelné místo zde má i lesní a vodní hospodářství a myslivost. Kromě stánku Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., který bude lesnictví a myslivost propagovat po vědecké a populárně-naučné stránce v pavilonu T1, zde na návštěvníky čeká celý pavilon myslivosti (R1). Zde se uskuteční prezentace odborných řemesel, silných trofejí, kynologie a sokolnictví.

Společně s VÚLHM budou na stánku také zástupci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. je připraven zodpovědět na jakýkoliv zvídavý dotaz, týkající se plevelných rostlin, VÚ živočišné výroby, v. v. i., VÚ, v. v. i., VÚ meliorací a ochrany půdy, v. v. i., VÚ veterinárního lékařství, v. v. i. a VÚ zemědělské techniky, v. v. i.

Výstava je otevřena každý den od 9 do 18 hodin, poslední den do 17 hodin.

65 let opocnoStanice v Opočně slaví půlkulaté výročí

S tím, kam kráčí český lesnický výzkum a jakých výsledků již dosáhl, se může odborná veřejnost seznámit také na 17. mezinárodní vědecké konferenci, která se koná 30. až 31. srpna 2016. Konferenci s názvem Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí, pořádá Výzkumná stanice Opočno (Útvar pěstování lesa VÚLHM), která je zaměřena na pěstování lesa. Dvoudenní setkání bude zároveň připomínkou půlkulatého jubilea – 65. výročí založení opočenské výzkumné stanice. Uskuteční se na dvou místech – v Opočně a Dobrušce a jeho součástí bude kromě přednášek také exkurze na výzkumných plochách v Orlických horách.

Tématy setkání budou například první výsledky z experimentální výchovy douglasky tisolisté, vlastnosti vody v horských tocích po letním suchu 2015, jak vnímá veřejnost tradiční způsoby hospodaření v lese nebo vliv skupiny buku ve smrkovém porostu na vlastnosti humusu a půdy.

Kontakt: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.; Lesnické informační centrum

Strnady 136, 252 02 Jíloviště; e-mail: cizkovam@vulhm.cz