Prezident Zeman vetoval zákon ohrožující lesní mateřské školky

Prezident Miloš Zeman vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon o dětských skupinách. Svoje rozhodnutí zdůvodnil tím, že by nový zákon ukončil činnost tzv. lesních mateřských školek.

„Plně podporuji existenci alternativ péče o dítě a občanských iniciativ tohoto typu. Schválený zákon jde ale přesně v opačném směru – alternativy péče o dítě omezuje pouze na jeden druh registrovaných subjektů splňujících přísné podmínky plynoucí ze zákona,“ píše Zeman ve svém zdůvodnění. Podle jeho slov tak dochází k omezování společensky prospěšných občanských aktivit, na kterých stojí moderní demokratická společnost

Prezidentovi se nelíbí, že Poslanecká sněmovna neschválila verzi se senátními pozměňovacími návrhy, díky kterým by mohly lesní školky fungovat ve stávajícím režimu i nadále. Podle původní a sněmovnou schválené verze zákona by byly nuceny lesní školky ukončit činnost, protože nemohou během jediného roku splnit stanovené organizační a hygienické podmínky. Podle Zemana mělo být záměrem zákona podpořit zaměstnanost matek s dětmi předškolního věku, tato verze by však některé z aktivit, které k naplňování tohoto záměru rovněž přispívají, naopak utlumila.

Poslanecká sněmovna schválila původní verzi zákona o dětských skupinách na konci září. Nevyslyšela tak argumenty Asociace lesních mateřských škol a dalších zařízení pracujícími s předškolními dětmi ani názor téměř 14 000 občanů podepsaných pod peticí podporující lesní školky.

Zdroj: www.ekolist.cz, 9. října 2014